Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Pavel Suchy

Otázka: 

Mohli by se občané Strakonic dozvědět celou pravdu o nové lávce přes Otavu za šíleně předimenzovanou cenu? Už i Čedská televize informuje o nějakých "nekalých praktikách" ze strany města a hovoří o kompletním auditu ohledně této nesmyslné zakázky. Děkuji za odpověď Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

vedení města uvádí na pravou míru zkreslené informace, které o stavbě lávky u strakonického hradu kolují i v některých médiích. Vyjádření najdete na těchto webových stránkách v sekci občan - rubrika Na pravou míru.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Tesárek

Otázka: 

s dovolením se připojuji ke stížnosti pani Sekyrové ohledně dikotéky Hvězda kdy problém s hlukem není pouze v letních měsících ale i v zimě. Hluk odcházejících lidí z diskotéky mi přijde jako když odchází zvěř. Nejednou jsem měl nutkání volat MP jenže než policie dorazí ožralové jsou pryč a myslím že nejen já mám přetržené spaní. Při nejmenším by neškodilo aby městská policie v dobu diskoték obcházela a v blízkosti diskotéky udržovala pořádek a "nespala". Ostatně auta jezdící kolem hvězdy (nejen v době diskoték) ne vždy jezdí podle pravidel! A to že diskoteky najednou nejsou jen ve st, pa a so mě taky dost nakrklo! S pozdravem Tesárek

Odpověď: 

Vážený pane Tesárku,

Vaši připomínku jsem zaslala veliteli městské policie. Vaše rozhořčení je pochopitelné a doufám, že výjezdy strážníků do této oblasti situaci zklidní. V současnosti by mělo provozování diskoték odpovídat povolení Rady města dle vyhlášky, což znamená : ve středu - 1 diskotéka, v pátek a v sobotu - obě diskotéky. Provozovatelé diskoték jsou povinni dodržovat hlukové normy, takže v rámci protihlukových opatření mít například v době hudebních produkcí zavřená okna.

Mgr. Irena Malotová(PR)

Lucie Chaloupková

Otázka: 

Dobrý den, mam dotaz ohledně cesty do ze Strakonice od hřbitova směrem po modré do Hajské. Zajímalo by mě, kdo se o tuto trasu stará? Tato cesta je totiž velmi složitě průjezdná na kole a i pro pěší je to v období vlhka velmi velký problém projít, neboť se zde tvoří skoro močály. A křoví a kopřivy kolem též zasahují do cesty. Jelikož zde vede turistická trasa, myslím, že by se mělo o tuto cestu trochu víc pečovat. Děkuji za uvážení mé připomínky. S pozdravem Lucie Chaloupková

Odpověď: 

Vážená paní Chaloupková,

trasa bude  ještě v tomto týdnu posekána. Co se týká podmáčení cesty, v jednom místě je pramen, takže cesta bývá podmáčená i v sušším období. Případnou možnost zpevnění stezky budeme konzultovat s kolegy na majetkovém odboru. Děkujeme za námět a připomínku.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Břetislav Hrdlička.

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda už město obdrželo dotace na lávku u Hradu. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

hned na počátku si dovolím trošku termínů, pro přehlednost: městu Strakonice byla schválena dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad dne 11.11.2008 (žádost předložena v rámci III. výzvy ROP NUTS II Jihozápad), následně v dubnu roku 2009 dodavatel stavebního díla zahájil stavební práce na realizaci projektu, který kromě lávky zahrnoval též vybudování cca 1,5 km cyklostezky vedoucí k mutěnickému jezu. Projekt byl dokončen dne 30.10.2009 a následně dne 20.11.2009 město Strakonice předalo na Úřad Regionální rady (dále jen ÚRR) Závěrečnou monitorovací zprávu spolu se Žádostí o platbu (u projektů, které jsou financovány z ROP NUTS II Jihozápad platí 100% předfinancování ze strany příjemce dotace, dotace je uhrazena následně pro provedení administrativní a fyzické kontroly projektu). Dle Příručky pro příjemce dotace mělo město Strakonice obdržet dotaci do 10.2.2010 na účet. Nicméně zde se již dostáváme do časového nesouladu - v tu stejnou dobu došlo na ÚRR ke zjištění nesrovnalostí v hodnocení projektů 5. a 6. výzvy. Na ÚRR byly pozastaveny všechny činnosti, tedy i kontrola projektů, které již byly zrealizovány a čekaly na proplacení financí. V květnu 2010 se na ÚRR již činnost týkající se kontroly projektu Lávky daly opět do běhu, protože město bylo vyzváno k doplnění podkladů. A nyní stále čekáme, na další činnost na ÚRR.

Ing. Věra Samková, odbor rozvoje

Juraj Štefančík

Otázka: 

Dobrý den, ve městském Zpravodaji jsem se dočetl o plánované stavbě sochy Švandy Dudáka na Velkém náměstí, zajímal by mě především důvod umístění zrovna této osoby. Myslím, že na hlavním náměstí by měla být socha nějaké opravdu významné osoby z historie města. Ve městě Strakonice jsem se narodil, ale za tu sochy bych se opravdu styděl, postava Švandy Dudáka, podle mého, neměla pro město žádný přínos a investice téměř půl milionu by se měla zvážit lépe. Juraj Štefančík

Odpověď: 

Vážený pane Štefančíku,

o nápad ozdobit Velkém náměstí sochou Švandy dudáka se zasloužilo Dětské zastupitelstvo ve Strakonicích, jehož letošní kampaň Stopy z minulosti – mosty k budoucnosti se mimo jiné zaměřila na téma slavné osobnosti Strakonic a jejich plastiky. Výstupem pak bylo právě umístění bronzové sochy Švandy na nově zrekonstruovaném náměstí. Tato myšlenka byla jednoznačně podpořena na V. zasedání  DZ v únoru 2010. Projekty Dětského zastupitelstva fungují v řadě měst České republiky. Cílem je zapojení žáků základních škol do veřejného dění a taktéž jejich seznámení se systémem fungování samosprávy města i státní správy. Nejdůležitějším výsledkem práce dětského zastupitelstva je však vytváření a vybudování aktivního občanského postoje dětí a mládeže k věcem veřejným. Rada města na svém 142. zasedání souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na vytvoření sochy s Akademickým malíř Jiřím Kubelkou. Dílo je součástí realizovaného projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“.

I když jde o postavu z lidové báchorky, přesto s Vámi nemohu souhlasit, že by pro Strakonice neměla žádný význam.

Mgr. Irena Malotová (PR)

František

Otázka: 

Bylo by prosím možné umístit na stránkách města vizualizaci nové školy Povážská? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

3D vizualizaci nové školy Povážská nemáme k dispozici. Pro Vaši představu, jak bude stavba vypadat, je na webových stránkách fotografie modelu budoucí ZŠ  Povážská v článku Školy ve Strakonicích o prázdninách. Sekce občan - hledám informace - co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, chtěl jsem se zeptat, z jakého důvodu jsou v rekonstruované ulici U Sv. Markéty umístěny příčné prahy s výškovými rozdíly v kamenné dlažbě zúžené vozovky? Pokud jsou pouze zpomalovací, tak to vzhledem k délce a charakteru ulice považuji za nešťastné řešení. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

příčné prahy jsou skutečně určeny pro zpomalení dopravy a také kvůli tomu, aby odradily řidiče od pouhého tranzitu centrem bez zastavení. Jsou udělány po celé délce rekonstruované komunikace (mimo prostor křižovatky s ulicí Kochana z Prachové). Další budou umístěny na Velkém náměstí.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Bronislav Černý

Otázka: 

Vážení ! Náhoda tomu chtěla, abych se takřka v 50-ti letech chtěl blýsknout svojí pamětí. Od ranného dětství si pamatuji text na slunečních hodinách na hradním nádvoří, i odříkal jsem ho bez jediného zaškobrtnutí. Abych měl důkaz, že se nemýlím, vyhledal jsem na internetu současnou fotografii těchto hodin a ZDĚSIL JSEM SE !!!!!!!!!!!!!! Na hodinách je totiž v současnosti odlišný, naprosto nesmyslný text, který ten původní pouze připomíná, jehož smysl úplně převrací !!! Snad jen ta nejkřiklavější hrůza: Původně: "....Nás spravuje Ten, bez něhož hyne každý květ a až Ten pokyne, pak nebude víc už žádný svět." Dnes: "....Nás spravuje ten, bez něhož hyne každý květ a až ten pomine, pak nebude už žádný svět." Chápu, že tento architektonický prvek z roku 1834 jistě není památkou prvního řádu, ale takovéto ZPRZNĚNÍ si nezaslouží. Mám k dispozici fotografii původního nápisu, kterou rád dám k dispozici. Žádám Vás proto o sdělení, kdo je za tuto "rekonstrukci" zodpovědný a kdy bude vše uvedeno do původního stavu. Děkuji, Černý.

Odpověď: 

Vážený pane Černý,

děkujeme Vám za důležitou informaci. Podle našich zjištění byl uvedený nápis poprvé v této podobě přepsán již v polovině 70. let, kdy se rekonstruoval obvodový plášť dnešní Šmidingerovy knihovny. Za opravu bylo zodpovědné tehdejší Jihočeské krajské středisko památkové péče a ochrany přírody. Když v roce 2000 stavební firma Prima dělala střechy budov, byla v rámci těchto prací obtažena písmena stávajícího, avšak, jak vy dokládáte, chybného nápisu. Taktéž při rekonstrukci v roce 2006 firmou Jihospol, byl tento nápis znovu zvýrazněn. Oprava nápisu, respektive změna, znamená vyřízení řady administrativních náležitostí. To je také důvod, proč v rámci současné rekonstrukce již nebude přemalován.

Při údržbě, opravě, rekonstrukci či jiných úpravách národní kulturní památky nebo jejího prostředí jsme podle památkového zákona povinni si předem vyžádat závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. Ten rozhodne, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Vaši informaci vedeme v patrnosti a je předpoklad, že po vyřízení všech náležitostí, by mohl být nápis přemalován již v příštím roce.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Miloš

Otázka: 

Chtěl bych se zeptat, jak je to s údržbou dětských hřišť. Jedná se mi o hřiště na ulici Mikoláše Alše. Před čtyřmi léty bylo vybudováno, a od té doby spočívá veškerá údržba v posečení trávy, a to dvakrát do roka, takže měsíc v roce si děti užijí posečené trávy a po zbytek léta je pampelišky šlehají do očí. Při budování tohoto hřiště si maminky vymínily aby byly přidány lavičky. Nechci polemizovat o tom, kam byly tyto lavičky zabudovány (umístění prý určil architekt a tak u pískoviště nebylo to správné místo), ale byly přivezeny nějaké staré a po čtyřech letech jim zdárně shnily prkna, a ty se v současné době drolí. Kapitolou samou pro sebe je pískoviště. Po čtyřech letech je prostě písek pryč, asi by si zasloužil dosypat. Nevím, kdo to má na starosti, ale je to vystavěno na Vašem pozemku, předpokládám, že vlastníkem je město. Uvědomte si, že toto hřiště využívají děti nejen z blízkého okolí, ale chodí sem i maminky z Arch. Dubského a dokonce i z Mlýnské ulice, nehledě k tomu, že i v bytových domech na Jezárkách je zásobárna malého dorostu. Myslím si, že městský rozpočet není tak vypjatý (má-li například na účast při vybudování lávky k hradu), že by se v něm nějakých 30 000 nenašlo. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

o dětská hřiště se starají TS města Strakonice, které mají vyčleněného jednoho pracovníka pouze na údržbu dětských hřišť. Doplnění písku do předmětného pískoviště je objednáno. Lavičky se opraví nebo časem nahradí novými.

V případě konkrétních problémů s herními prvky a městským mobiliářem mne můžete kontaktovat přímo na tel. 383 700 751.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Marcela

Otázka: 

 

Dobrý den, ve Strakonicích se přemnožily STRAKY OBECNÉ. Jejich hejna způsobují nemalé škody a to nejen na majetku, ale i na jiných druzích ptactva (zničené kytky v truhlících, pokálená okna, hluk a útoky hejn na jiné druhy ptáků, apod.)Za poslední měsíc jsem slyšela 3 obyvatele Strakonic, kteří si na přemnožení strak stěžují. Jak máme mít "rozkvetlá okna", když nám straky kytky likvidují? Bude město přemnožení řešit? Jak známo straka nemá přirozeného nepřítele: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=31 Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den.

Na odboru životního prostředí nemáme zatím žádnou informaci ani podnět od veřejnosti, který by se týkal přemnožení straky obecné ve Strakonicích. Pokud se takové podněty objeví, určitě se jimi budeme zabývat.

Ing. Miroslav Šobr, odbor ŽP MěÚ Strakonice

Jiřina Švarcová

Otázka: 

Vážení, zajímají mě důvody změny jízdního řádu MHD 1. Jde a spoj s odjezdem 7.23 ze stanice Šumavská. Tento spoj dále pokračoval 7.30 z nádraží směr tržnice, sídliště Mír, Mírová, Máchova, Zvolenská. Byl plně vytížen, zejména na podzim, v zimě i prvních jarních měsících. Jezdí s ním především školáci do gymnázia, ZŠ Jezárky a SOU.Od 13.6. objíždí tento spoj Strakonice na Máj a do Raisovy ulice. Nikdo nevystupuje a nenastupuje, ale na Zvolenskou přijíždíme 7.44 - 7.46. Pro studenty gymnázia/ a těch je většina/je to nepřijatelný spoj, protože výuka začíná 7.50.Dosavadní trasa i čas plně vyhovovaly, nyní chodí studenti pozdě.Posunout začátek vyučování nelze, protože máme většinu dojíždějících žáků a ti by nestihli odjezdy kolem 14.30. Určitě namítnete, že lze jezdit jiným spojem.Zvolí- li cestující spoj č. 2, musí vystoupit na Míru nebo v Husově ulici a do 7.45 doběhnout do školy, nebo přestoupit na spoj 7.30 z nádraží, pokud tento na spoj ze Šumavské počká a pokud plný autobus pobere další plný autobus.Nebo počítáte s tím, že posílíte spoj vypravovaný z nádraží o další vůz? Jezdím ze Šumavské denně, takže vím, jak jsou autobusy naplněny až přeplněny.Znovu zdůrazňuji, že na objízdné trase nikdo nenastupuje ani nevystupuje. Obrátila jsem se s těmito dotazy na dispečink MHD a na p. Michálka a bylo mi řečeno, že změna se koná na popud a žádost města. Proto bych ráda znala Váš postoj, aby se k tomuto problému mohlo oficiálně vyjádřit i Gymnázium Strakonice. Děkuji za odpověď Jiřina Švarcová

Odpověď: 

Vážená paní Švarcová,

Vámi popsaný problém byl vyřešen s provozovatelem MHD ČSAD STTRANS a.s. již minulý týden následovně:

Odbor dopravy připravuje změnu jízdního řádu, která by měla vyhovovat vyučujícím a žákům gymnázia. Na spoj č. 9 linky MHD č. 385 002 bude na nádraží ČD navazovat spoj č. 13 linky 385 001 s odjezdem v 7,30 hod. ze zast. Strakonice, žel.st. a bude veden po trase nádraží ČD - sídl. Mír - ul. Máchova..

Oba spoje bude zajišťovat jeden autobus, čímž bude zajištěna přímá přeprava cestujících ze zastávky Šumavská do zastávky Máchova ul. Uvedená změna by měla být realizována od 1.9.2010.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

 

 

 

Karel T.

Otázka: 

Dobrý den, poděkování členům volebních komisí mne doslova nadzvedlo ze židle. Chodím volit a k volbám přistupuju jako k slavnostnímu aktu. Ale zřejmě tak to není u členů komise, kam já chodím. Slušnost pozdravit voliče, nebo přinejmenším odpovědět na pozdrav je jim cizí. Proto se chci zeptat, zda členové volebních komisí prochází nějakým školením, kdy by jim bylo i vysvětleno, jak se při takové události mají chovat. Stejně tak jsem fascinován na úřadě, kam poměrně často docházím, že se málokdy potkám s úředníkem, který mne na chodbě pozdraví. Někde jsem četl, že je to služba veřejnosti, tak bych čekal slušnost a pokoru, která mne tam chybí. Plánujete i kurzy slušného chování pro úředníky? Děkuji za odpověď. KT

Odpověď: 

 Dobrý den,

 město Strakonice jakožto zaměstnavatel věnuje rozvoji svých zaměstnanců velkou pozornost a to jak v oblasti rozvoje odborného, tak i všeobecného. V této obecné rovině to například bylo školení "Společenské aspekty pracovních i mimopracovních jednání - základy etikety", které proběhlo na podzim loňského roku a jehož lektorem byl PhDr. Jiří Pondělíček. Naším cílem je vstřícnost a profesionalita. Členové volebních komisí žádným školením slušného chování neprochází, z velké většiny je delegují politické strany, hnutí, koalice apod. (jejichž mohou být členy i nemusí). Můžeme je pouze upozornit dle Vaší připomínky na I. zasedání členů volebních komisí na pravidla slušného chování. Ale také zde předpokládáme, že jde skutečně o ojedinělý případ.

 

Milada Švihálková, vedoucí správního oddělení,

Mgr. Jitka Stropnická, vedoucí oddělení personalistiky a mezd

Toman

Otázka: 

Kdy konečně dojde k posečení a ůklidu travnatých ploch ve vlastnictví města v ulici Arch.Dubského v okolí č.p.387 - 389 ? Pro alergiky jsou tyto neudržované plochy opravdu "požehnání". Jinde umíte trávníky udržovat,tak proč ne tady? Tím,že tyto plochy neudržujete,porušujete přece zákon - jako vlastník tuto povinnost máte.

Odpověď: 

Dobrý den,

většina pozemků v okolí domů č.p. 387-389 je ve vlastnictví státu a ve výpůjčce je má k užívání SBD Strakonice. Vlastník pozemku i vypůjčitel byli vyzváni k údržbě těchto pozemků. Pozemek nad parkovištěm, který je v majetku města ( 400 m2) bude posečen v pondělí 12.7.

Ing. Ondřej Feit, odbor ŽP

ondra

Otázka: 

dobrý den ptám se již po 2 protože muj dotaz nebyl z nějakého důvodu nezodpovězen. co se děje se vším tím dřevem z vykácených stromů v intravilánu města a těch stromů bylo a je požehnaně!! zajímalo by mne zda si je někdo kupuje potom kdo a za kolik !! těžko se asi ztopí v teplárně! děkuji a doufám že tento již 2 dotaz bude zodpovězen

Odpověď: 

Dobrý den,

Odpověď O. Feita byla poslána na vámi uvedenou e-mailovou adresu dne 28. 5. 2010. Důvodem bylo přesměrování původních webových stránek.

Mgr. Irena Malotová (PR)
Pokud jde o dřevo ze stromů pocházejících z městských pozemků (ne všechny kácené stromy na území města jsou z těchto pozemků), zajišťují likvidaci dřeva Technické služby Strakonice, a to dle směrnice schválené RM Strakonice v dubnu 2003 "Pravidla pro realizaci prodeje dřevní hmoty v majetku města Strakonice" Větve a drobné kmeny jsou štěpkovány, štěpka je pak využívána k mulčování ve městě. Kmeny většiny pokácených stromů jsou zařazeny a prodávány v kategorii palivo nestandard. Možná je i tzv. samovýroba dřeva po dohodě s pracovníkem odboru ŽP. Strom na svoje náklady pokácí a rozřeže zájemce o dřevo. Město pak neplatí za pokácení a likvidaci stromů a odvoz odpadu. Podmínkou je dokonalé vyčištění a úklid okolí a odebrání veškeré hmoty, včetně drobných větví.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den. V projednávání krajských Zásad územního rozvoje došlo k pokroku a směřuje do finále. Chci se zeptat jak rychle bude město Strakonice postupovat v projednávání návrhu územního plánu a za jak dlouho se rýsuje jeho vydání. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

dohoda o narovnání rozporů ohledně Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla podepsána ministryní ŽP, ministrem pro místní rozvoj a ministrem zemědělství dne 28. 5. 2010. Tím se odblokoval další postup pořízení ZÚR. Po tomto kroku dojde k úpravě návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v souladu dohodnutými změnami. Dle § 38 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude upravený návrh zásad územního rozvoje Jihočeského kraje posouzen Ministerstvem místního rozvoje. Řízení o návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (veřejné projednání) proběhne pravděpodobně během podzimu 2010. V případě, že nedojde opět k zásadním rozporům, můžeme předpokládat vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v první polovině roku 2011. Územní plán Strakonice, jehož návrh je k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci podnikatel - územní plánování - UPD Strakonice - návrh nového územního plánu Strakonice, bude projednáván souběžně se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, přičemž vydání územního plánu Strakonice bude možné po vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Mgr. Robert Flachs - odbor rozvoje

Petr

Otázka: 

Dobry den, bydlim na sidlisti Mir a mam dva dotazy. Prvni se tyka rekonstrukce a zateplovani panelovych domu. Vedle, nasi sousede zacali zateplovat svuj panelak a ze zacatku meli zaprkovany konteiner na odpad v Mladeznicke ulici. Asi za tyden byl ale postaven uvnitr dvora, ze strany skolky. Bohuzel diky destivemu pocasi nakladni automobil udelal opravdu hluboke koleje do travniku od reditelny materske skolky az po zminovany vchod. Dale pri manipulaci doslova rozvoral jiz hotovy posyp mulcovaci kurou. Chtel bych se proto zeptat, zda toto poskozovani mestkeho majetku evidujete a zda budete po firme IzolGarant pozadovat uvedeni do 100% puvodniho stavu, tedy urovnani povrchu, navezeni mulcovaci kury a zaseti noveho travniku. Pani Ing. Tatiana Šamanková zde kazdy den venci psa, tak myslim, ze by Vam mohla i referovat, jak cele prace probihaji. Druhy muj dotaz, je spise prosba, zda by bylo mozne alespon rucne (pokud to nejde strojne) uklidit sterk ze zimniho posypu na premosteni ze sidliste Mir do Bavorovy ulice. Dcera na inertnim posypu uklouzla a jeste jsme si nejaky ten kamejcek odesly domu pod kuzi na koleni. Pri jarnim uklidu byl ulizen pouze kousek od zdravotniho stediska k autobusove zastavne. Uklid by napriklad mohl podporit i Mestsky pivovar, ktery most vyuziva jako MegaBigboard pro svou reklamu. Dekuji za Vas kladny postoj. S pratelskym pozdravem jinak spokojeneho obcana mesta Strakonic Petr K.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za podnět, o tomto problému jsem nevěděl, samozřejmě bude požadováno po zhotoviteli uvedení okolí do původního stavu. V pondělí bude podnět prošetřen.  Požadavek na úklid štěrku z mostku bude předán TS.

Ing. Ondřej Feit, odbor ŽP

Sekyrová

Otázka: 

Dobrý den, po dlouhé odmlce cca 2 roky, kdy jsem čekala, kdy město zareaguje na mé stížnosti jsem se rozhodla po neúspěšných pokusech opět o kontakt. Žádám tímto město a jeho zastupitele, aby začali jednat ve věci neodhlučněné disco Hvězda. Po všech příslibech se situace opravdu změnila a můžete posoudit jakým směrem.Zvýšila se kapacita,kdy zde místo jedné diskotéky jsou rovnou dvě, kdy celou noc slyšíme různé písně ve dvojím provedení najednou. Kdy místo středy, pátku a soboty přidala diskotéka spoluobčanům bonus v podobě čtvrteční produkce. Nemluvě o všech možných svátcích a prázdninách, kdy se dočkáme i celotýdenní produkce. Jak je možné, že téměř ve středu města, může existovat nedostatečně odhlučněná diskotéka, která ruší noční klid a městským zastupitelům je to očividně jedno? Pokud tam pošlete hygienu na měření hluku, tak je to opravdu směšné. Když nedostanou od svých přátel předem ohlášení a v této době hluk sníží, tak v opačném případě je pokuta kolem 5000 Kč opravdu nedostatečný nástroj. Dovoluji si zmínit ještě jednu maličkost, která je přesto nezanedbatelná. Odcházející návštěvníci těchto zařízení také neodchází zrovna v tichosti a poslouchat křik, rvačky, popřípadě hudbu z automobilů čekající na odchodivší, není rovněž nic příjemného. Co můžeme udělat, aby město začalo konat? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

 

 

Vážená paní Sekyrová,

problém s provozem diskoték, restaurací, předzahrádek a jiných obdobných zařízení se objevuje každé léto, resp. s oteplením a nutností otevírání oken se zvyšuje počet stížností na hluk. Zmiňovaná diskotéka ve Hvězdě má vybudované protihlukové zábrany, problém ale nastane, když chce (personál nebo návštěvníci) vyvětrat.

Každý podnikatel je podle § 31 živnostenského zákona povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních předpisů, tím je například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nezbytným předpokladem uplatnění případné sankce je průkazné změření porušení hlukových norem, toto měření hlukové hladiny musí město Strakonice zaplatit, termín měření není nikomu předem oznamován, tedy ani objednavateli. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených výše citovaným zákonem může uložit orgán ochrany veřejného zdraví pokutu až do výše 2 000 000 Kč. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme uplatnit řádné podání (podepsané) u Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice (telefon:387 712 828)

Za odcházející návštěvníky nenese podnikatel odpovědnost, v případě rušení nočního klidu těmito osobami je nutné volat Městskou policii.

Bc. Jana Vadlejchová, vedoucí živnostenského úřadu 

 

Vážená paní Sekyrová,

na své zastupitele se můžete obrátit osobně, jejich kontaktní telefonní čísla a e-maily najdete na těchto stránkách v sekci občan, samospráva, zastupitelstvo. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a i zde je možné vznášet ze strany občanů konkrétní námitky a podněty.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Jaroslav Lanča

Otázka: 

Dobrý den, žádám o vysvětlení k akci pořádané na místním plaveckém stadiónu, kdy došlo k rušení nočního klidu. Na dotaz městské policie mě bylo sděleno, že se jedná o povolenou akci. Bohužel k této akci nejsou žádné informace a ještě o půlnoci kdy píši příspěvek se ze stadiónu ozývá hlasitá hudební produkce. Hluk je tak silný, že i přes zavřená okna lze považovat mojí účast na této akci jako přímou, přitom se nacházím v bytě na sídlišti 1. Máje. Čekal jsem po celotýdenní práci odpočinek, bohužel díky Vám se tak nestalo. Prosím o vysvětlení a zveřejnění pro vyjasnění Vámi pořádané akce. S pozdravem a spánku klid. DOBROU NOC, Jaroslav.

Odpověď: 

Vážený pane Lančo,

akce pořádaná v letním areálu plaveckého stadionu byla teambuildingovou aktivitou zaměstnanců Městského úřadu ve Strakonicích a Městské policie Strakonice. Tato akce se koná jednou v roce, je plně hrazena ze sociálního fondu zaměstnanců a není veřejná. Omlouváme se, pokud Vás rušil hluk a vezmeme Vaši připomínku v potaz při organizování Letního setkání zaměstnanců příští rok.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Dominik Moravec

Otázka: 

Dobrý den,

ještě před několika týdny jsem byl příjemně překvapen, když divoce rozbujené travnaté plochy začali nečekaně brzy křižovat pracovníci TS se svými stroji. Bohužel pro mě i jiné přišlo opět hořké zklamání ihned po tom, co práce "svědomitých" zaměstnanců skončila. Nejlépe mohu stav trávníků vystihnout slovy ZPRZNĚNÝ a OSTUDNÝ. Zaměstnanci TS sečení ploch TRESTUHODNĚ ODFLÁKLI a nechápu, jak za TAKOVOU práci mohou vůbec dostat zaplaceno. Už vůbec jsem nepochopil, když minulý týden za největšího lijáku vyjela vozítka TS na sídlišti Šumavská a začala sekat v rozmokřené půdě, kde po nich zůstaly hluboké bahnité koleje jak po orbě. Kontroluje někdo vůbec jejich práci?! Připadá mi, že TS hledí hlavně na to, aby travnaté plochy nedosahovaly do výše očí, jako tomu ještě před nedávnem bývalo. O kvalitu a estetičnost práce se nezajímají, vždyť si nikdo stěžovat nebude, pravda?. Viditelně se upřednostňují místa, kde je velká nebo větší koncentrace lidí(Renerovy sady, parčík za hradem, prostranství za OD Labuť,apod..). Chtěl bych se tudíž zeptat, kdo je tedy přesně odpovědný za kontrolu sečení ploch, dále pak zhruba v jakém termínu dojde k dalšímu sečení a jestli se nebudou občané Strakonic muset dále stydět? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Moravče,

sečení pozemků ve vlastnictví města muselo probíhat i během deštivých dnů, protože v květnu pršelo téměř každý den po celý měsíc. Za takových podmínek nelze čekat až pozemky vyschnou. Posečenou trávu v té "své" lokalitě chce mít totiž co nejdříve každý občan města. Sečení za mokra je však problematické, protože sekačky se zahlcují a postup je pak mnohem pomalejší. Při kontrole městských pozemků v lokalitě sídliště Šumavská jsem nenalezl Vámi zmiňované "zprzněné, ostudné a trestuhodně odfláklé" plochy. Je-li možné blíže specifikovat tyto pozemky, můžete tak učinit přímo telefonicky na níže uvedený kontakt. Při zjištění jakýchkoliv závad je vhodné kontaktovat přímo odbor životního prostředí nebo Technické služby, a to ihned po zjištění těchto nedostatků. Přesný termín dalšího sečení v této lokalitě není možné naplánovat, ale předpoklad další seče je za tři až čtyři týdny.

Ondřej Feit, odbor životního prostředí, tel.: 383 700 335

Hana

Otázka: 

Dobrý den, mohlo by město, sdělit svůj postoj k sobotnímu incidentu místostarosty v OBI? Třeba i formou tiskové zprávy, abychom si my občané mohli udělat jasno? Děkuji. Hana

Odpověď: 

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že v této záležitosti jde o pověst místostarosty města, což se samozřejmě dotýká i městského úřadu, dostal Ing. Pavel Pavel prostor, aby vše uvedl na pravou míru ve stejnojmenné rubrice na těchto webových stránkách. Naleznete ji v sekci občan - hledám informace.

Mgr. Irena Malotová

Pavel

Otázka: 

Děkuji za Vaší odpověd ohledně kapacity školek - konstatovaním, že víte o nízké kapacitě školek v severní části města a nenabízíte vůbec žádné řešení. Z Vaší odpovědi vyplývá - kapacita je zřejmě nedostačující již několik let. Pokud toto víte proč se neznažíte nalézt nějaké řešení? Také umístění do jiné školky již není možné, protože kapacita je zřejmě plná v celých Strakonicích. Nevím jaké jsou priority měta, ale děti to rozhodně nejsou.

Odpověď: 

Dobrý den,

dnes na webových stránkách vyšla tisková zpráva ke kapacitě mateřských škol. Město Strakonice, tak jako většina měst v ČR, v současnosti řeší zvýšený zájem o umístění dětí ve školkách. O tom, že kolem problému nechodíme s rukama v kapsách svědčí skutečnost, že v porovnání s r. 2006, kdy byla celková kapacita 706 dětí, došlo od 1.9.2010 k jejímu navýšení o 147 dětí, tj. na 853. V současné době ovšem již není možné z hygienických důvodů stávající kapacitu mateřských škol zřizovaných městem rozšiřovat a vzhledem k vysoké finanční náročnosti a demografickému vývoji se neuvažuje o vybudování nových prostor. Problém s umístěním dětí do školek dnes řeší skutečně téměř všechna města v České republice a rozhodně to neznamená, že nic nedělají pro děti. Jen v poslední době ve Strakonicích vyrostla celá řada dětských hřišť. Dnes jich tu ve správě města máme 34 a další velké moderní hřiště se chystá v rámci revitalizace sídliště Mír. K tomu můžeme připomenout ještě kulturní a sportovní akce pro děti. Strakonice rozhodně nejsou městem, kde by se na nejmladší občany nemyslelo.

Mgr. Irena Malotová (PR)

 

 

 

Roman Novák

Otázka: 

Dobrý den, jmenuji se Roman Novák a bydlím na Mlýnské ulici 1089 ve Strakonicích. Bohužel, k veliké škodě v přízemním bytě. Nechci komentovat sekání trávy, okolo našeho domu. Ale za čtyři roky, co zde bydlím, jsem si zvykl na vysokou trávu a kopřivy, které sahají do poloviny mých oken. Před 14 dny noční vychřice zde vyvrátila strom, přímo na příjezdové cestě k parku U Zeleného orla. Pan Slavíček z vedlejšího vchodu, ho iniciativně rozřezal a částečně uklidil. Od té doby to tam leží na kopici, aniž by si toho kdokoliv všiml. Je mi skutečně jedno, že příjezdová cesta a částečný pozemek okolo našeho domu patří soukromé osobě. Pakliže město není schopno donutit tohoto majitele, aby tento polom uklidil a přerostlou trávu pravidelně sekal, tak by tak město mělo činit na své náklady, prostřednictvím společnosti Technické služby. Mému synovi jsou čtyři roky a skutečně je pro mne velikým potěšením, že přímo pod mým oknem, mám každoročně vynikající podmínky pro klíšťata a ostatní milá zvířátka. Vím, že město má spoustu jiných starostí, ale to, o co vás žádám zabere práci na odhadem dvě hodiny, pro několik pracovníků a ani to snad není tak finančně náročné. Krátce po nastěhování do tohoto bytu, jsem si vždy někoho zjednal a který mě za mé vlastní náklady trávu posekal. Také u mých oken u obýváku, byla nepřehledná kopice křoví a dalšího odpadu, kterou jsem uklidil. To že jsem přitom narazil na pozůstatky uhynulé kočky, snad ani nebudu komentovat. Závěrem chci dodat, že když představitelům města nezáleží na tom, jak to vypadá v blízkosti centra, tak v letošním roce to bylo naposledy, co jsem odklízel sníh na chodníku, před naším domem. Mimo jiné jsem tak činil dobrovolně a nebyla to moje povinnost. Mimo jiné, tak při mé službě byla sněhová kalamita a několikadenní uklízení sněhu, jsem částečně odmarodil. Žádám Vás, o odpověď, v co nejkratší době. Děkuji a s pozdravem Roman Novák, Mlýská 1089, Strakonice.

Odpověď: 

Vážený pane Nováku,

majitel zmíněného pozemku byl vyzván k úklidu stromu a k posečení trávy. Padlý strom byl odklizen 2.6. Vzhledem k nepříznivému počasí nebylo možné v tomto termínu provést i posečení pozemků. Majitele jsme proto vyzvali, aby trávu posekal v průběhu příštího týdne.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Hana Kubová

Otázka: 

Dobrý den, děkuji. Vracím se ještě k mému námětu. Nevíte, za jak dlouho by si mohly děti na pískovišti hrát? Je stanovený termín realizace??? Pokud ano, jaký? Ještě bych se chtěla zeptat, vidím Vaše slova: "Na webových stránkách se zobrazují vyřízené dotazy - náměty - připomínky (tedy i s odpovědí), které svým obsahem nepřekračují zákon a hranice obyčejné lidské slušnosti." Proč tedy nebyl můj námět zveřejněn, když píšete, že není žádná cenzura na stránkách města? Ráda bych, aby se objevil mezi zveřejněnými připomínkami. Možná by i ostatní maminky potěšilo, že když se chce, všechno jde. Hana

Odpověď: 

Vážená paní Kubová,

realizace pískoviště a dalších herních prvků v areálu dopravního hříště u ZŠ Poděbradova, kterou jste svým námětem v této rubrice iniciovala, se předpokládá v nejbližší době. Váš návrh byla předán místostarostce PhDr. Ivaně Říhové a architektovi města Ing. arch. Davidu Andrlíkovi. Místostarostkou byl předložen Radě města ke schválení, a po té se z rozpočtu města musely vyčlenit prostředky na realizaci. Nyní probíhá poptávkové řízení a teprve následně může dojít k montáži pískoviště a dalších herních prvků Technickými službami města. Předpokládáme, že již v horizontu dvou měsíců by mělo pískoviště začít sloužit dětem. Váš návrh nebyl na těchto stránkách uveřejněn proto, že jste jej zaslala do rubriky ještě na původní webové stránky, ty však byly nahrazeny těmito novými před tím, než jsem Vám mohla adekvátně odpovědět. Všechny dotazy a připomínky ze zelených stránek vyřizuji a posílám odpovědi přímo na e-mailové adresy. Tak jako Vám. Ne vždy se k autorovi dostanou, neboť některé adresy nejsou platné případně patří někomu jinému. Bylo by sice hezké, kdyby k tomu, aby všechno šlo, stačilo jenom chtít. Za městský úřad však mohu říci, že jsme tu samozřejmě pro občany a  pokud máme možnosti a kompetence, rádi dobrým nápadům vyhovíme.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Josef N.

Otázka: 

Dobrý den, jako strakonický občan mám zájem o to, aby se město zlepšovalo, a proto Vám chci říct pár výtek, dotazů...V první řadě chci říci, že nová ZŠ Povážská nebyla v této době nejnutnější. Pravdou je, že dětí je hodně, ale zdejší základní školy je všechny dokáží pojmout. Ano, konečně dojde ke spojení do jedné jediné školy, což vidím jako velkou přednost, již nebudou muset docházet sem a tam, ale zadlužit kvůli tomu město? Nebylo lepší vyčkat až se splatí jeden úvěr a místo toho se soustředit zatím na opravy a rekultivaci již vzniklých škol? A co se stane z budovami, které roztroušenou ZŠ Povážskou skládali? Zbourají se? Budou prázdné? Využijí se? Jak? Dále revitalizace Velkého náměstí, ano, viděl jsem studii a až to bude hotové, mělo by to vypadat skvěle, tolik zeleně a tak...nové rozvody byly potřeba. Ale pokus rušit starou strukturu náměstí, proč? Je přece dobře, že nemáme normální náměstí jako jiná města, jsme tím jedineční...dvě ulice :-), tak proč jedinečnost ničit. Omezit provoz aut je nejlepší řešení. Pořád se o všem jen mluví, jasné je, že se snažíte to řešit a není to tak snadné, jak my, občané, si myslíme. Potřeba půloblouku, který by odvrátil z města kamionovou dopravu, rekonstrukce domu kultury, který by pojmul více lidí, plaveckého areálu, který už moc neláká, autobusového nádraží, které je dosti zaostalé, oprava chodníků...a mnohých dalších věcí. V pátek a v sobotu probíhaly parlamentní volby a na podzim se kromě senátních, konají i tady, komunální, a mě zajímá, jestli bude k dispozici nějaký seznam budoucích kandidátů na post starosty našeho města? Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

na našich www.stránkách v rubrikách Co vás zajímá a Na pravou míru, najdete ke stavbě školy Povážská a rekonstrukci Velkého náměstí vše, co bych vám byla schopna sdělit. Pokud jde o stávající budovy ZŠ, ještě není zcela rozhodnuto, jak budou využity. Předpokládá se, že budova na náměstí by měla sloužit úřadu města, neboť sociální odbor zatím sídlí v pronajatých prostorách ve Smetanově ulici. O budově na křižovatce v Lidické ulici také není rozhodnuto, zda bude využívána například k sociálním či komerčním účelům. Pro každé město je dobré mít občany, kteří se zajímají, co se kolem nich děje. A je to důležité i pro úřad a vedení města, protože bez zpětné vazby nemohou dobře fungovat a plnit tak své poslání služby veřejnosti. Pro občanské aktivity je však mnohem účelnější a také efektivnějěí využívat možností podílet se na rozhodování například účastí na veřejných projednáních, na foru zdravého města, na jarním setkání s občany, na čaji o páté se starostou a samozřejmě na jednáních zastupitelstva, která jsou také otevřená pro veřejnost.

Poslední dotaz směřujte spíše politickým stranám a uskupením, které se budou ucházet o přízeň voličů v podzimních volbách. Obvykle lídři těchto stran bývají také kandidáty na starostu, ale skutečně není v mé kompetenci Vám podobnou informaci z mé pozice zjistit.

Mgr. Irena Malotová (PR)

B. Hrdlička

Otázka: 

Chtěl bych se zeptat, zda budou ve Strakonickém zpravodaji znovu přijímány placené inzerce mimoradničních subjektů, a pokud ano, tak od kdy a jakým způsobem? Děkuji, B. Hrdlička

Odpověď: 

Vážený pane Hrdličko,

Od ledna 2009 komerční inzerci do Zpravodaje města nepřijímáme a nezveřejňujeme. Pokud by se v budoucnu tato situace změnila, občané dostanou včas informaci prostřednictvím Zpravodaje i webových stránek města.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Pages

SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...