Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Cyklo-Macner

Adresa: 
Bezděkovská 288
Telefonní číslo: 
383 328 354
Provozní/úřední hodiny: 

Po – Pá   8.00 – 17.00 
So          9.00 – 12.00

Speciální stavby
Státní stavební dozor
Stavby
Stavby komunikací, sjezdy
Svolání shromáždění
Terénní úpravy
Úmrtí
Uzavírky a zvláštní užívání komunikace
Územní plán
Václavská pouť
Vedení
Vodní hospodářství
Výjimky z obecných požadavků na výstavbu
Vyvlastnění
Zemědělský půdní fond
Živnostenské podnikání
Změny využití pozemků
Zpevněné plochy
Formuláře a žádosti
Granty města
Informace
Rada města
Rok stromu
Veřejné zakázky
Výběrová řízení
Zastupitelstvo města
Zdravé město
Rejstříky, registry, zákony
Standardy kvality SPOD
Výroční zprávy o poskytování informací