Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků grantového programu Podpora bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2013 – 10/2013
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
489.770 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
181.310 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
308.460 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.3.2013
Přidělení dotace: 
16.5.2013
Ukončení projektu: 
4.10.2013
Stručný obsah projektu: 

Realizaci projektu Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská došlo k nasvětlení pěti přechodů pro chodce a tím se zkvalitnila dopravní infrastruktura města Strakonice a vytvořily se bezpečnějších podmínky jak pro chodce tak také pro ostatní účastníky silničního provozu.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU