Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků grantového programu "Podpora bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích"

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2013 – 10/2013
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
489.770 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
181.310 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
308.460 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.3.2013
Přidělení dotace: 
16.5.2013
Ukončení projektu: 
4.10.2013
Stručný obsah projektu: 

Realizaci projektu Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská došlo k nasvětlení pěti přechodů pro chodce a tím se zkvalitnila dopravní infrastruktura města Strakonice a vytvořily se bezpečnějších podmínky jak pro chodce tak také pro ostatní účastníky silničního provozu.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na internetových stránkách  Jihočeského kraje - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje