Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu „Podpora sportu“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2014 - 9/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.217.681,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
160.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
1.057.681,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
08.01.2014
Přidělení dotace: 
27.02.2014
Ukončení projektu: 
15.09.2014
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je provést rekonstrukci tribuny ve sportovním areálu „Na Sídlišti“ (TJ ČZ Strakonice) tak, aby tribuna opět mohla být využívána diváky sportovních utkání a přitom zde nehrozila žádná bezpečnostní rizika.

 

V rámci projektu budou realizovány pouze ty opravy, které jsou nezbytné pro odstranění havarijního stavu tribuny, projekt naopak neřeší ty části objektu, kde se jedná pouze o poruchy estetické. Součástí projektu bude zejména rekonstrukce dvou krajních nosných sloupů, které jsou nejvíce vystaveny povětrnostním vlivům a nacházejí se v havarijním stavu, dále bude provedena nová konstrukce střešního pláště vč. souvisejících klempířských prací, kde dochází k zatékání a tím se urychluje destrukce, a rovněž bude rekonstruován samotný prostor pro pohyb a sezení diváků, který je proveden z dřevěných prken a je silně poškozen hnilobou.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.