Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
22. 5. 2015

Vážení občané,

město Strakonice připravuje projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice, jejíž součástí bude návrh zadání změny územního plánu. Územní plán je zpracován pro celé správní území města (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice, Modlešovice, Hajská, Dražejov u Strakonic, Střela).

V souvislosti s tím Vás žádáme o zasílání písemných návrhů a připomínek na případnou úpravu územního plánu. Současný platný územní plán z roku 2011 (s účinností od 2. 1. 2012) je k dispozici na webových stránkách města. Své návrhy a připomínky můžete podávat písemně na adresu Městského úřadu Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstí 2, Strakonice (případně osobně přímo na podatelnu MěÚ – hlavní budova v přízemí vlevo) nejpozději do 30. 6. 2015.

Po tomto termínu bude následovat standardní projednání Zprávy o uplatňování územního plánu dle ustanovení stavebního zákona. Předpokládaný termín předložení Zprávy do Zastupitelstva města Strakonice je v říjnu 2015. Následně bude probíhat zpracování a projednání návrhu změny územního plánu, o dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

Bližší informace Vám rádi podáme na odboru rozvoje Městského úřadu Strakonice, úřadu územního plánování u Mgr. Roberta Flachse, nádvorní budova v přízemí, tel. 383 700 831, e-mail: robert.flachs@mu-st.cz .