Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Podpora modernizace dětských dopravních hřišť".

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 - 9/2015
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
48.219,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
38.575,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
9.644,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
27.02.2015
Přidělení dotace: 
16.04.2015
Ukončení projektu: 
11.09.2015
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je modernizace a obnova vybavení stávajícího dětského dopravního hřiště, aby mohlo sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů – začátečníků.

 

V rámci projektu bude obnoveno vodorovné značení, opraveno svislé značení, dále budou pořízena odrážedla a nářadí na opravu a údržbu mobiliáře. Součástí projektu bude rovněž údržba a oprava brzd u kol pro starší žáky, nákup datového projektoru s integrovanou pamětí pro výuku a laserového ukazovátka.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.