Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Podpora činnosti útulků pro zvířata".

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2015 - 9/2015
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
33.517,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
32.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
1.517,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
27.02.2015
Přidělení dotace: 
16.04.2015
Ukončení projektu: 
30.09.2015
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro pobyt psů umístěných v útulku. V rámci projektu dojde z důvodu částečného opotřebení a mechanického poškození psy k opravě velkých a zateplení malých kotců.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.