Průběh úklidu následků středeční vichřice (9.Červenec.2015)

Průběh úklidu následků středeční vichřice

Ničivou vichřicí popadané stromy od včerejších časných ranních hodin zaměstnávají všechny pracovníky technických služeb, ale i ostatní složky záchranného systému města. 

Následky ničivé středeční vichřice se daří s úspěchem likvidovat, jak sdělil vedoucí Technických služeb města Strakonice Ing. Ludvík Němejc. Naprosto dokonale funguje spolupráce a organizace celého týmu zajišťujícího hladký a bezpečný průběh při odstranění všech následků vichřice.

Překážky na silnicích a cestách jsou již odstraněny, stejně tak i větve ohrožující možným pádem životy občanů.

Nyní se přistoupilo k dočištění celého prostoru města, které ovšem bude nejméně týden až dva probíhat.

Z pohledu odboru životního prostředí bude minimálně měsíc probíhat mapování defektů jednotlivých stromů zasažených vichřicí. Pravděpodobně bude muset dojít k pokácení mnoha takových stromů, které jsou byť jen drobně, přesto likvidačně zasaženy a následně by hrozil jejich pád, sdělil Ing. Ondřej Feit.  

 

Děkujeme všem pracovníkům za maximální pracovní nasazení, stejně jako vám občanům, kteří jste se bez zbytečného zaváhání sami ujali úklidu okolí svého bydliště. 

 

Pokud byste vlastnili zajímavou fotodokumentaci k vichřici a rádi se podělíte o zajímavé fotky, můžete je zasílat na adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz .

 

Bohužel nepříjemnou zprávu sdělil Ing. Němejc ohledně havárie vodovodního řadu v ulici Českých lesů. Včera se pracovníkům technických služeb nepovedlo zprovoznit dodávku pitné vody do dotčené lokality neboť podzemní vedení vody je ve značné hloubce pod povrchem a tím se ztěžují veškeré práce na opravě havárie. 

Včera po 23. hodině musely být práce přerušeny. V té chvíli se pracovníci pohybovali v hloubce téměř 5 metrů a stále ještě nebylo vodovodní potrubí odhaleno.

Dnes tedy budou opravné práce pokračovat a budeme včas informovat o jejich průběhu.

Dodávka pitné vody bude prozatím zajištěna přistavenou cisternou.

 

Markéta Bučoková, PR

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...