Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
09. 7. 2015

Průběh úklidu následků středeční vichřice

Ničivou vichřicí popadané stromy od včerejších časných ranních hodin zaměstnávají všechny pracovníky technických služeb, ale i ostatní složky záchranného systému města. 

Následky ničivé středeční vichřice se daří s úspěchem likvidovat, jak sdělil vedoucí Technických služeb města Strakonice Ing. Ludvík Němejc. Naprosto dokonale funguje spolupráce a organizace celého týmu zajišťujícího hladký a bezpečný průběh při odstranění všech následků vichřice.

Překážky na silnicích a cestách jsou již odstraněny, stejně tak i větve ohrožující možným pádem životy občanů.

Nyní se přistoupilo k dočištění celého prostoru města, které ovšem bude nejméně týden až dva probíhat.

Z pohledu odboru životního prostředí bude minimálně měsíc probíhat mapování defektů jednotlivých stromů zasažených vichřicí. Pravděpodobně bude muset dojít k pokácení mnoha takových stromů, které jsou byť jen drobně, přesto likvidačně zasaženy a následně by hrozil jejich pád, sdělil Ing. Ondřej Feit.  

 

Děkujeme všem pracovníkům za maximální pracovní nasazení, stejně jako vám občanům, kteří jste se bez zbytečného zaváhání sami ujali úklidu okolí svého bydliště. 

 

Pokud byste vlastnili zajímavou fotodokumentaci k vichřici a rádi se podělíte o zajímavé fotky, můžete je zasílat na adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz .

 

Bohužel nepříjemnou zprávu sdělil Ing. Němejc ohledně havárie vodovodního řadu v ulici Českých lesů. Včera se pracovníkům technických služeb nepovedlo zprovoznit dodávku pitné vody do dotčené lokality neboť podzemní vedení vody je ve značné hloubce pod povrchem a tím se ztěžují veškeré práce na opravě havárie. 

Včera po 23. hodině musely být práce přerušeny. V té chvíli se pracovníci pohybovali v hloubce téměř 5 metrů a stále ještě nebylo vodovodní potrubí odhaleno.

Dnes tedy budou opravné práce pokračovat a budeme včas informovat o jejich průběhu.

Dodávka pitné vody bude prozatím zajištěna přistavenou cisternou.

 

Markéta Bučoková, PR