Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
10. 7. 2015

Následky vichřice

 

Již třetí den probíhají neúnavně práce na odstraňování následků ničivé středeční vichřice.

S obrovským potěšením je třeba vyzdvihnout dobrovolnou a především rychlou pomoc, která přišla od romské komunity. Na třicet dobrovolníků včetně dětí a mládeže se přihlásilo vedoucímu technických služeb  Ing. Ludvíku Němejcovi a zcela nezištně pracovali na úklidu jak v Rennerových sadech tak na Podskalí.

Dle slov předáka pana Vasila Grundzy ani nebylo možné zachovat se jinak: „bylo nám velmi líto stromů a přírody, která byla tolik poničená.“ Na otázku co je vedlo k nezištné pomoci odpověděl  velmi skromně: „to je přece normální pomoci a nečekat až někdo přijde o pomoc požádat, v této situaci jsme se ocitli všichni, tak na co čekat“, dodal pan Vasil Grundza.

Za celé vedení města Strakonice si dovolím touto cestou poděkovat nadšencům z řad romské komunity za rychlou a nezištnou pomoc.

„Jejich pomoc přišla opravdu ve správnou a pravou chvíli, kdy každá ruka ochotná pracovat, zoufale chybí:, podotkl vedoucí technických služeb Ing. Ludvík Němejc.

"Díků není nikdy dost, proto další směřují ke každému z vás, kdo neváhal a chopil se úklidu, stejně jako všem pracovníkům technických služeb, hasičů, městské policii", vzkazuje starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička. 

 

Přes veškeré nasazení se bohužel nedaří některé z následků větrného poryvu včas likvidovat.

Lokality Podskalí a nyní i Mlýnského náhonu jsou viditelně označeny úřední uzávěrou městské policie a do těchto míst je zákaz vstupu.

Mohou se zde vyskytovat zejména defekty na zasažených stromech, které nejsou zcela jasně viditelné a hrozí pád ať již nalomených větví či celých stromů.

Prosíme tedy občany, aby do výše zmiňovaných míst nevstupovali a tento zákaz respektovali!

 

Markéta Bučoková, PR