Následky vichřice (10.Červenec.2015)

Následky vichřice

 

Již třetí den probíhají neúnavně práce na odstraňování následků ničivé středeční vichřice.

S obrovským potěšením je třeba vyzdvihnout dobrovolnou a především rychlou pomoc, která přišla od romské komunity. Na třicet dobrovolníků včetně dětí a mládeže se přihlásilo vedoucímu technických služeb  Ing. Ludvíku Němejcovi a zcela nezištně pracovali na úklidu jak v Rennerových sadech tak na Podskalí.

Dle slov předáka pana Vasila Grundzy ani nebylo možné zachovat se jinak: „bylo nám velmi líto stromů a přírody, která byla tolik poničená.“ Na otázku co je vedlo k nezištné pomoci odpověděl  velmi skromně: „to je přece normální pomoci a nečekat až někdo přijde o pomoc požádat, v této situaci jsme se ocitli všichni, tak na co čekat“, dodal pan Vasil Grundza.

Za celé vedení města Strakonice si dovolím touto cestou poděkovat nadšencům z řad romské komunity za rychlou a nezištnou pomoc.

„Jejich pomoc přišla opravdu ve správnou a pravou chvíli, kdy každá ruka ochotná pracovat, zoufale chybí:, podotkl vedoucí technických služeb Ing. Ludvík Němejc.

"Díků není nikdy dost, proto další směřují ke každému z vás, kdo neváhal a chopil se úklidu, stejně jako všem pracovníkům technických služeb, hasičů, městské policii", vzkazuje starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička. 

 

Přes veškeré nasazení se bohužel nedaří některé z následků větrného poryvu včas likvidovat.

Lokality Podskalí a nyní i Mlýnského náhonu jsou viditelně označeny úřední uzávěrou městské policie a do těchto míst je zákaz vstupu.

Mohou se zde vyskytovat zejména defekty na zasažených stromech, které nejsou zcela jasně viditelné a hrozí pád ať již nalomených větví či celých stromů.

Prosíme tedy občany, aby do výše zmiňovaných míst nevstupovali a tento zákaz respektovali!

 

Markéta Bučoková, PR

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...