Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
10. 8. 2015

Technické služby Strakonice, oznamují neodkladné práce na komunikaci v ulici Slunečná - Nový Dražejov

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravují Technické služby Strakonice, bude nutné dne 10.8.2015 v čase od 8.00 - 12.00 hodin přistoupit k odstranění zjištěné poruchy na vodovodním řadu PE DN80 v lokalitě ulice Slunečná - Nový Dražejov před objektem č.p. 178.  

Cisterna s  náhradním zdrojem vody bude připravena přímo v ulici Slunečná.

 

Provedení opravy uvedeného zařízení je neodkladné s ohledem na zamezení úniku vody vč. podmáčení, zatápění vodou a obnovení dodávky vody.

Oprava povrchu je objednána u odborné firmy.

Markéta Bučoková, PR