Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
18. 8. 2015

Technické služby Strakonice, s.r.o. oznamují,

odstranění poruchy na vodovodním řadu. Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které technické služby spravují, je nezbytné uskutečnit dne 18. 8. 2015 práce v chodníku v ul. Mikoláše Alše před č.p. 1070 za účelem odstranění havárie vodovodního řadu DN110.

Odstávka vody bude v čase od 13.30. - 20.00 hodin.

Provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na zamezení úniku vody vč. podmáčení, zatápění vodou a obnovení dodávky vody.

Cisterna s náhradním zdrojem vody je v tuto chvíli již připravena v dotčené lokalitě.

Markéta Bučoková, PR