Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
04. 9. 2015

Diamantová svatba - poděkování

Městskému úřadu Strakonice se dostalo milého ocenění ze strany spokojených občanů. Na jejich osobní žádost zveřejňujeme poděkování a dovolujeme si reagovat. Velmi si vážíme vašeho uznání, které je vizitkou dobře odvedené práce jmenovaných.

Zároveň se připojujeme k přání všeho dobrého a stálého zdraví do dalších společných dnů manželům Lukešovým.

Markéta Bučoková, PR

Dobrý den,

Dne 8. 8. 2015 si Miroslav a Antonie Lukešovi ze Strakonic připomněli společných 60 let manželství (diamantová svatba).

Děkujeme pracovnicím MěÚ Strakonice Martině Šambazové a Anežce Lukešové za ochotu a pomoc při zajištění tohoto výjimečného obřadu. Dík patří také zastupiteli Radku Chvostovi za kultivovaný a civilně přednesený projev, který podtrhl jedinečnost celé události.

Za rodinu M. Lukeš ml.