Hydrogeologický průzkumný vrt Hajská – Ha – V5

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

a Státního fondu životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Programovací období: 
Termín realizace: 
09/2015 – 12/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.02/6.6.00/15.28963
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
624 420,50 Kč
Způsobilé výdaje: 
516 050,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
108 370,50 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
438 642,50 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
25 802,50 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
159 975,50Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
09/2015
Ukončení fyzické realizace: 
12/2015
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu jsou průzkumné hydrogeologické práce s cílem vyhloubení náhradního jímacího vrtu Ha-V5 za vrt H-V3. Stávající vrt Ha-V3, situovaný na západním okraji jímacího území Hajská, je v současnosti v havarijním stavu, v posledních letech je evidován více než 50% pokles vydatnosti tohoto vrtu z důvodu překročení životnosti jeho výstroje a zanášení.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

  http://https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22648411&docType=ART...
UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...