Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
14. 1. 2016

Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích byl vytvořen pro obyvatele Jihočeského kraje projekt Bezplatné insolvenční poradny.

Projekt vznikl s ohledem na potřebu hledání legitimních a kultivovaných cest pomoci předluženým nepodnikatelským subjektům ve spolupráci s Jihočeským krajem, Krajským soudem v Českých Budějovicích, Regionálním střediskem České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolkem insolvenčních správců České Budějovice, Pobočkou Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj a jinými neziskovými organizacemi.

Pokud bude nutné klientele poskytnout další hrazenou právní pomoc, bude podána informace o tom, kteří členové komory a spolku se problematikou oddlužení zabývají. Volba bude již věcí vlastního uvážení a svobodného rozhodnutí klienta a dlužníci k ní nebudou nijak nabádáni.

Vedení Regionálního střediska České advokátní komory pro jižní Čechy a Spolku insolvenčních správců České Budějovice garantují, že výše požadovaných plateb nebude v takových případech přemrštěná, bude odpovídat možnostem klientů a zavedenému sazebníku těchto služeb.

Bezplatná insolvenční poradna je v provozu každý čtvrtek v čase od 13.30 - 15.30 hodin v sídle Probační a mediační služby v Českých Budějovicích, v ulici Karla IV. č. 12 (vchod z Kněžské ulice).


Markéta Bučoková, PR