Obrovské úspěchy sportovců z denního stacionáře (21.Leden.2016)

Zimní speciální hry v Horní Malé Úpě konané v rámci Českého hnutí speciálních olympiád 

Sportovci ze Strakonic se zúčastnili těchto překrásných her a během mrazivého týdne urputně soutěžili buď v klasickém lyžování 500m + 1 km, 1 km+3km a štafety nebo  v alpských disciplínách – slalom, obří slalom a super G.

Tyto národní hry ČHSO byly kvalifikační do WSO 2017 v Rakousku. Závodilo se dle oficiálních sportovních pravidel SO, která jsou zpracována na základě pravidel FIS a Special Olympics. Naši sportovci byli ubytováni ve Sportcentru, kde si užívali komfort po všech stránkách.

V první skupině byli lyžaři v klasickém lyžování, ve druhé jeden sjezdař. Běžkaři se na start vypravovali necelé dva km od centra Úpy a sjezdaři závodili na nedaleké sjezdovce dlouhé téměř 2 km. Během her byl zajištěn doprovodný program. Bylo možné shlédnout výstavu k 25 letům ČHSO, která byla umístěna v Informačním centru Obecního úřadu v Horní Malé Úpě, Program ,,Zdravý sportovec“: šetření zdatnosti, FUN Fitness, Fit Feet a Zdravé zuby a školení  Fitness.

Naši závodníci obdrželi celkem 13 medailí a 3 účastnické stužky.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

Klasické lyžování:

Josef Doubek- 5. místo za 1000 m, 2. místo za 3000 m

Josef Hodánek- 1. místo za 500m, 3. místo za 1000m

Tomáš Kunc- 3. místo za 1000m, 2.místo za 3000 m

David Šrámek- 5. místo za 1000m, 4. místo za  500m

Luboš Vokatý  -  2. místo na 1000m, 3. místo za 3000 m

Marcela Štajnerová- 1. místo na 1000m, 2.místo za 500m

Štafeta (4 x 1000 m)ve složení Josef Doubek, Tomáš Kunc, Lubomír Vokatý a dobrovolnice z jiného zařízení – 2. místo

 

Sjezdové lyžování:

Roman Šejna- 1. místo za slalom,  2. místo v obřím slalomu, 3.místo za SUPER G

 

Naši sportovci nezaháleli ani ve volném čase – absolvovali BOWLING a účastnili se i pravidelných diskoték pořádaných organizátory. Zkrátka si tento týden užili naplno.

Po slavnostním vyhlášení vítězů, vyfotografováním se s Krakonošem a celebritou Vlastimilem Harapesem a ostatními členy olympijského výboru následovalo losování závodníků na WSO 2017 v Rakousku. Do slosování byli zařazeni závodníci, kteří se umístili na prvních místech různých kategorií. Kvóty byly pro ČR omezené. Pro běžecké disciplíny 10 míst a pro alpské lyžování 8 míst. Již několik let se Denní stacionář účastnil zimních speciálních her v Horní Malé Úpě, ale za celou historii se nepodařilo získat nominaci na WSO. Letošní rok 2016 byl pro nás šťastlivý. Na dva sportovce se usmálo štěstí a byli nominování na WSO (světové hry) 2017 v Rakousku. Sjezdař Roman Šejna a závodnice v klasickém lyžování Marcela Štajnerová se budou tedy pomalu připravovat na SVĚTOVÉ HRY v Rakousku. Tento obrovský úspěch byl náležitě oceněn z řad všech sportovců a trenérů, kteří se účastnili her.

Celé hry proběhly dobře - s nadšením a sportovním nasazením našich závodníků i přes někdy typicky horské proměnlivé počasí.

Jitka Křišťanová, MěÚSS

 

 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...