Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor rozvoje Městského úřadu Strakonice informuje o existenci webové aplikace Krajského úřadu Jihočeského kraje „Geoportál Jihočeského kraje“. Jedná se o nově vytvořený informační systém pro efektivní sdílení a tvorbu územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace v Jihočeském kraji. Prostřednictvím této aplikace je možné žádat o data potřebná pro územně plánovací činnost, je možné nahlížet do různých mapových služeb, je zde k dispozici metodická činnost poskytovaná krajem apod.

Aplikace Geoportál je dostupná na internetové adrese:
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic – Oddělení územního plánování.