Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
01. 2. 2016
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ!!!
 
V ulici Na Křemelce  byla umístěna dopravní značka č. C 2b "Přikázaný směr jízdy zde pravo".
V ulici Ellerova byla umístěna dopravní značku B 24b "Zákaz odbočování vlevo" a vodorovné dopravní značení V 1b "Dvojitá podélná čára souvislá".
Nové dopravní značení je zakresleno v situační příloze.
Prosíme o dodržování nové dopravní situace.
Markéta Bučoková, PR