Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
12. 2. 2016

Tiskopisy - přihlášky na Václavskou pouť 2016

Formuláře přihlášek na Václavskou pouť konanou ve dnech 24. - 25.9.2016 jsou již nyní k dispozici a to jak na webových stránkách města - formuláře finančního odboru, tak si o ně mohou zájemci požádat písemně na e-mailové adrese: petra.smolikova@mu-st.cz, telefonicky na lince 383 700 520 nebo vyzvednout osobně na Finančním odboru MěÚ Strakonice.

Přihlášky se přijímají na předtištěných  řádně vyplněných tiskopisech s kopií živnostenského oprávnění. Termín pro podání přihlášky je  31.5.2016.

Markéta Bučoková, PR