Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad

Projekt je spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Programovací období: 
Termín realizace: 
6/2014 – 07/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/34.03275
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 607 713 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
1 366 556 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
241 157 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19.6.2014
Zahájení fyzické realizace: 
19.6.2014
Ukončení fyzické realizace: 
30.6.2015
Ukončení projektu: 
10.7.2015
Stručný obsah projektu: 

Jedná se o projekt Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, město Strakonice je v tomto projektu partnerem.

 

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnění podmínek výuky technicky a přírodovědně orientovaných předmětů na Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882. Tímto projektem se základní škola snaží zlepšit vybavení pro výuku, a tím jí zatraktivnit s cílem zvýšit zájem žáků o jednotlivé předměty. Výsledkem by mělo být zlepšení dovedností a vědomostí žáků školy tak, aby se zlepšilo jejich budoucí postavení na trhu práce.
 
Průběh projektu:
V rámci realizace projektu bylo pořízeno celkem 13 souborů movitého majetku zaměřeného na modernizaci výuky přírodovědných předmětů tzn. chemie, fyzika, přírodopis a také majetku pro zlepšení výuky pracovních činností a interaktivních technologií v učebnách I. stupně.

Další informace o projektu: 

Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.europa.eu
Více informací o regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...