Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
16. 3. 2016

Plánované investiční akce společnosti E.ON

V souvislosti s plánovanými akcemi je společnosti E.ON povinna vás jako uživatele produktů informovat o průběhu těchto akcí a s tím spojenými odstávkami elektrické energie o kterých budete včas informováni jak v tisku, tak městským rozhlasem.

V přílohách naleznete sdělení o investiční akci rekonstrukce sítí NN v ulicích Jeronýmova, Prácheňská a Zeyerovo náměstí.

Dále pak v období duben - červen 2016 proběhne rekonstrukce sítě NN v úseku Hajská - Lhota u Kestřan.

Tato sdělení budou předkládána pro vaši informovanost jak na webových stránkách města tak na facebooku města Strakonice.

https://www.facebook.com/strakonice.eu/

Markéta Bučoková, PR