Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
13. 4. 2016

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Dukelská Strakonice

V příštím školním roce bude Základní škola Dukelská Strakonice opět otevírat třídu s rozšířenou výuky matematiky a přírodovědných předmětů pro nadané žáky.

Jedná se o třídu, v níž jsou nadaní žáci připravováni na další studium na střední škole. Učivo většiny předmětů je v této třídě probíráno hlouběji a žáci získávají mnohem více vědomostí než v ostatních třídách základní školy. Žáci těchto tříd se naučí „učit se“, neboť učitelé  jsou na ně mnohem náročnější a pěstují v nich od začátku pocit zodpovědnosti za vlastní dobrou práci. To je velmi podstatné, zvláště po příchodu na střední školu, kde mnozí žáci klasických tříd mají často problémy s přizpůsobením a jejich prospěch výrazně poklesne. Jelikož nás zajímají výsledky našich žáků na středních školách, pravidelně se informujeme o jejich prospěchu, a tudíž víme, že žáci matematické třídy mívají stejný prospěch jako u nás.

Střední školy se o žáky z matematické třídy ucházejí a ještě se nestalo, aby se někdo z této třídy nedostal na vybranou střední školu. Samozřejmostí je připravenost na přijímací řízení. Žáci matematických tříd se účastní soutěží a olympiád a většinou vítězí v soutěžích z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, programování a informatiky i v krajských kolech. Máme dokonce vítěze celorepublikových kol a v programování i v mezinárodních kolech.

Proč by tedy nadaní žáci měli volit matematickou třídu základní školy a ne rovnou osmileté gymnázium? Prvním důvodem je fakt, že dítě zůstává na základní škole, kde se s ním jako s dítětem jeho věku pracuje. Dalším důvodem je, že tito žáci mají možnost po ukončení povinné školní docházky vybrat si kteroukoliv střední školu. Výhoda je i v tom, že pokud dítěti v tomto věku náročnější studium nevyhovuje, může se bez problémů vrátit do své původní kmenové třídy nebo zůstat v jiné třídě naší školy.

Předpokladem přijetí do matematické třídy je dobrý prospěch, bezproblémové chování a úspěšné  přijímací řízení. Přijímací řízení do matematické třídy je dvoukolové a skládá se z matematických testů a psychotestů. V letošním roce proběhne ve středu 20.4.2016. Žáci ZŠ Dukelská se mohou přihlásit u svých třídních učitelů, ostatní u vedení školy. Na všechny nadané žáky se velmi těšíme.

Mgr. Petra Buriánová, RNDr. Hana Aldorfová, ZŠ Dukelská Strakonice