Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Dukelská Strakonice (13.Duben.2016)

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Dukelská Strakonice

V příštím školním roce bude Základní škola Dukelská Strakonice opět otevírat třídu s rozšířenou výuky matematiky a přírodovědných předmětů pro nadané žáky.

Jedná se o třídu, v níž jsou nadaní žáci připravováni na další studium na střední škole. Učivo většiny předmětů je v této třídě probíráno hlouběji a žáci získávají mnohem více vědomostí než v ostatních třídách základní školy. Žáci těchto tříd se naučí „učit se“, neboť učitelé  jsou na ně mnohem náročnější a pěstují v nich od začátku pocit zodpovědnosti za vlastní dobrou práci. To je velmi podstatné, zvláště po příchodu na střední školu, kde mnozí žáci klasických tříd mají často problémy s přizpůsobením a jejich prospěch výrazně poklesne. Jelikož nás zajímají výsledky našich žáků na středních školách, pravidelně se informujeme o jejich prospěchu, a tudíž víme, že žáci matematické třídy mívají stejný prospěch jako u nás.

Střední školy se o žáky z matematické třídy ucházejí a ještě se nestalo, aby se někdo z této třídy nedostal na vybranou střední školu. Samozřejmostí je připravenost na přijímací řízení. Žáci matematických tříd se účastní soutěží a olympiád a většinou vítězí v soutěžích z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, programování a informatiky i v krajských kolech. Máme dokonce vítěze celorepublikových kol a v programování i v mezinárodních kolech.

Proč by tedy nadaní žáci měli volit matematickou třídu základní školy a ne rovnou osmileté gymnázium? Prvním důvodem je fakt, že dítě zůstává na základní škole, kde se s ním jako s dítětem jeho věku pracuje. Dalším důvodem je, že tito žáci mají možnost po ukončení povinné školní docházky vybrat si kteroukoliv střední školu. Výhoda je i v tom, že pokud dítěti v tomto věku náročnější studium nevyhovuje, může se bez problémů vrátit do své původní kmenové třídy nebo zůstat v jiné třídě naší školy.

Předpokladem přijetí do matematické třídy je dobrý prospěch, bezproblémové chování a úspěšné  přijímací řízení. Přijímací řízení do matematické třídy je dvoukolové a skládá se z matematických testů a psychotestů. V letošním roce proběhne ve středu 20.4.2016. Žáci ZŠ Dukelská se mohou přihlásit u svých třídních učitelů, ostatní u vedení školy. Na všechny nadané žáky se velmi těšíme.

Mgr. Petra Buriánová, RNDr. Hana Aldorfová, ZŠ Dukelská Strakonice

  http://https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22648411&docType=ART...
UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...