Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Bližší informace k Územní studii Podskalí 3 jsou uvedeny v kapitole Územní studie Podskalí 2
  • Pořizování Územních studií Podskalí 2 a Podskalí 3 bylo ukončeno. Aktuálně město Strakonice přehodnotilo územní podmínky v lokalitě Podskalí a s pořizováním předmětných územních studií již nebude pokračováno. A v návaznosti na toto přerušení jsou pořizovány dvě vyhledávací studie, a to Dražejov D29 a Podskalí. Účelem prověřovacích územních studií je prověření a zhodnocení územních podmínek pro dané území, analýza aktuálního stavu, možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Studie prověřují návrh nového funkčního využití území a navrhují novou hranici plochy, pro kterou bude zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování v území a stanoví její základní cíle. Studie budou sloužit jako podklad pro zpracování Změny č.12 ÚP Strakonice.