Územně plánovací dokumentace obce Štěkeň

 
Územní plán obce Štěkeň

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2004. Status městyse byl Štěkni navrácen až dne 12. 4. 2007.      S ohledem na tuto skutečnost je i územně plánovací dokumentace nazývána dle statusu obce při schválení původní územně plánovací dokumentace.
 • územní plán obce je k dispozici na Úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán městyse nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=10277957

Územní plán Štěkeň

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
POŘIZOVÁNÍ
 • Zastupitelstvo obce Štěkeň na svém zasedání dne 6.11.2017 pod č. usnesení 33/2017 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodlo o pořízení Územního plánu Štěkeň
 • Dne 8.1.2020 proběhlo společné jednání k návrhu Územního plánu Štěkeň. Zpracovatel následně jednotlivé připomínky vyhodnotil a zapracoval společně s požadavky dotčených orgánů do návrhu ÚP.
 • Dne 7.10.2020 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání územního plánu Štěkeň a stanoven termín konání veřejného projednání na den 18.11.2020 v 16.00 h. Veřejné projednání se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městyse Štěkeň.
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=55175417

Územní plán obce Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
24.November 2006
Datum nabytí účinnosti: 
15.December 2006
 • změna funkčního využití "ostatní" na funkční využití "smíšená individuální obytná" v k.ú. Vítkov
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo městyse dne 24.11.2006, nabytí účinnosti 15.12.2006
 • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=1

Územní plán obce Změna č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
27.August 2010
Datum nabytí účinnosti: 
18.September 2010
 • U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití "zemědělský půdní fond" na funkční využití "smíšená individuální obytná". U jedné  lokality se jedná o změnu funkčního využití "zemědělský půdní fond" na funkční využití "podnikatelské aktivity". U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití "zemědělský půdní fond" na funkční využití "vodní plochy a toky". Jedna změna ruší trasu místní komunikace navrženou územním plánem.                                                                                                                                                    
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.2 územního plánu obce vydalo zastupitelstvo městyse dne 27.8.2010, nabytí účinnosti 18.9.2010
 • změna č.2 územního plánu je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=3

Územní plán obce Změna č. 3

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
4.December 2013
Datum nabytí účinnosti: 
27.December 2013
 • jedná o změnu funkčního využití "zeleň ostatní" na funkční využití "zastaveitelné území - smíšené individuální obytné"
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň byla Zastupitelstvem městyse Štěkeň vydána 4. 12. 2013
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň nabyla účinnosti dne 27. 12. 2013
 • změna č. 3 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=2

Územní plán obce Změna č. 4

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
20.April 2015
Datum nabytí účinnosti: 
8.May 2015
 • řeší změnu využití pozemku na obytnou funkci uprostřed městyse Štěkeň
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • nabytí účinnosti 8.5.2015
 • změna č.4 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=7

Územní plán obce Změna č. 6

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydána
Datum schválení/vydání: 
26.March 2018
Datum nabytí účinnosti: 
14.June 2018
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č.6 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=4
Testování návštěv na onemocnění covid-19 V pondělí 18. 1. 2021 bylo na Domově pro...
Obnovení provozu Denního stacionáře Strakonice S potěšením oznamujeme, že po...
Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci...
Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
Technické služby Strakonice a Odbor životního prostředí informují občany, že plán sečení...
1.January 2021
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...