Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • územní studie byla vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • Územní studie Podskalská - Lázeňská navazuje na vypracovanou studii "Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích", která navrhuje v prostoru ulic Podskalská, Lázeňská a částečně v prostoru ulic U Sv. Markéty, Katovická výrazné urbanistické zásahy.
  • značná část záměrů obsažených v územní studii Podskalská - Lázeňská je vázána na realizaci severního dopravního půloblouku a následného přeřazení předmětné části komunikace I/22 do kategorie komunikací nižší třídy.
  • Územní studii Podskalská - Lázeňská zpracoval Ing. arch. Josef Kiszka