Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Manželství lze podle právního řádu České republiky uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Snoubenci předkládají vždy svoje rodné listy a platné občanské průkazy. Pokud je jeden ze snoubenců rozvedený nebo vdovec, musí předložit pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství nebo úmrtní list druhého manžela.

V případě uzavření církevního sňatku musí snoubenci předem požádat matriční úřad příslušný podle místa uzavření manželství o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku. Platnost takového osvědčení je šest měsíců.

Pokud žadatel uzavírá sňatek s cizím státním občanem, doporučujeme, aby se vždy předem informoval na kterémkoliv matričním úřadě o tom, jaké doklady opatřené dalšími vyššími ověřeními jsou v daném případě pro uzavření manželství vyžadovány.