Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Při ztrátě výše uvedeného dokladu si může žadatel požádat pouze ten matriční úřad, kde je událost zapsána. Například to znamená, že pokud se osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela ve Strakonicích, doklad může vydat pouze matriční úřad Strakonice.

O doklad si může požádat osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci i pravnuci, sourozenci).

Poplatek za vyhotovení dokladu činí 100 Kč.

V případě, že žadatel nemůže prokázat svoji totožnost žádným osobním dokladem a jiný člen rodiny nemůže o doklad požádat, může doklad získat na základě prohlášení dvou svědků, kteří potvrdí žadatelovu totožnost.