Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Matriční úřad vydá na základě žádosti žadatele, podle místa trvalého pobytu občana ČR, popř. posledního trvalého pobytu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině.

Žadatel předkládá:

  • Rodný list
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad
  • doklad o údajích snoubence (jméno a příjmení, datum, místo jeho narození a údaj o trvalém pobytu)
    Na základě rodinného stavu též pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců a poplatek činí 500 Kč.

Dále záleží na skutečnosti, ve které zemi má být doklad a rodný list žadatele použit, protože na základě smluv o právní pomoci mezi státy se na nás vztahuje další povinnost ověření dokladů.