Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je financovaný z Nadačního fondu ČEZ - Grantový program Oranžové hřiště

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2016 – 06/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
462.324,- příspěvek z Nadace ČEZ 100% tzn.: 462.324,-
Stručný obsah projektu: 

Město Strakonice získalo finanční prostředky Nadačního fondu ČEZ z grantového programu Oranžové hřiště na realizaci jedinečného multifunkčního hřiště pro mládež s fitness prvky na posilování tzv. workout, tzn. posilování vlastní váhou těla.

Hřiště je k dispozici zájemcům o posilování a workout z řad obyvatel a návštěvníků města Strakonice bude také využíváno skupinou tzv. neformální komunity seberevolta workout Strakonice. Myšlenka na realizaci workoutového hřiště vzešla z jejich podnětu v rámci Fóra mládeže. Hřiště je veřejně přístupné především mládeži (ve věku 13-26)  ze Strakonic a okolí. Cílem projektu je rozšířit nabídku smysluplných volnočasových aktivit ve městě Strakonice.

Realizaci projektu podporuje/podpořila Nadace ČEZ

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na internetových stránkách Nadace ČEZ