Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora sportu“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
7/2016 - 8/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
544.204,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
98.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
446.204,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
16.09.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je provést rekonstrukci sociálních zařízení umístěných v 1. NP objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti ve Strakonicích tak, aby jejich stav odpovídal aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům pro provozování výkonnostního i rekreačního sportu a školní tělovýchovy.

 

V rámci projektu dojde k vybourání keramických dlažeb a obkladů, zařizovacích předmětů apod. a k nahrazení těchto konstrukcí novými. 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.