Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Ochrana před povodněmi“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
02/2016 - 6/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
181.500,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
127.050,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
54.450,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
26.02.2016
Přidělení dotace: 
19.05.2016
Ukončení projektu: 
30.09.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je vypracování studie, která bude řešit odtokové poměry a problematiku nadměrného smyvu půdy v lokalitě Přední Ptákovice. Tato lokalita je několikrát ročně zasažena a poškozena soustředěným odtokem srážkových vod z oblasti lesa a zemědělských pozemků nacházejících se nad touto lokalitou. Při záplavách a přívalových deštích dochází často k opakovanému zaplavování přilehlých rodinných domů a ulice Pohraniční Stráže a škodám na majetku.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.