Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Jižní Čechy olympijské 2016“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
108.475,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
30.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
78.475,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
22.06.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je zahájení a propagace turistické sezóny s připomenutím celojihočeského projektu Jižní Čechy olympijské 2016 a podpora cestovního ruchu v duchu olympijských tradic. 

 

Projekt „Strakonické vítání“ zahrnuje bohatý kulturní a hudební program, který bude jako každoročně probíhat na druhém hradním nádvoří Strakonického hradu. Součástí této celodenní akce bude cyklovýlet, který je podpořen z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.