Svoz bioodpadu v roce 2022

Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění maximálního využití sběrových kapacit rozmístěných bionádob bude i v roce 2022 zachována frekvence svozu v zástavbě rodinných domů tak, že od března do listopadu bude svoz probíhat každý týden a v zimním období 1 x za 14 dní v liché týdny. Pokud to dovolí klimatické podmínky, bude svoz v zimním období prováděn dle níže uvedeného harmonogramu. V opačném případě, tj. při extrémně nízkých teplotách či při sněhové kalamitě, kdy hrozí nebezpečí poškození svozových nádob při manipulaci s nimi, bude svoz operativně upraven. Svoz ze sídlišť a bytových domů bude pokračovat dle dosavadních zkušeností, tzn. celoročně 1 x za 14 dní. Průběžně aktualizované informace budou vždy k dispozici na internetových stránkách města.

 

V prvním roce zavedeného svozu bioodpadu jsme z rozmístěných bionádob svezli 800 t bioodpadu, včetně větví, trávy, listí a dalších biologicky rozložitelných odpadů z velkoobjemových kontejnerů. V loňském roce jsme se přiblížili již hranici 2000 t, což byla předpokládaná kapacita všech nádob při vyřizování dotace na jejich pořízení. Z uvedeného nárůstu sebraného množství je zřejmé, že takto nastavený pravidelný svoz bioodpadu je plně využívanou službou města. 

 

Zde uvádíme termíny svozu v roce 2022:

 

Leden 3.1.-6.1., 17.1.-20.1., 31.1.-3.2.
Únor 4.2. -17.2., 28.2.-3.3.
Březen 7.3.10.3., 14.3.-17.3., 21.3.-24.3., 28.3.-31.3.
Duben 4.4.-7.4., 11.4.-14.4., 18.4.-21.4., 25.4.-28.4.
Květen 2.5.-5.5., 9.5.-12.5., 16.5.-19.5., 23.5.-26.5., 30.5.-2.6.
Červen 6.6.-9.6., 13.6.-16.6., 20.6.-23.6., 27.6.-30.6.
Červenec 4.7.-7.7., 11.7.-14.7., 18.7.-21.7., 25.7.-28.7.
Srpen 1.8.-4.8., 8.8.-11.8., 15.8.-18.8., 22.8.-25.8., 29.8.-1.9.
Září 6.9.-9.9., 13.9.-16.9., 20.9.-23.9., 27.9.-30.9.
Říjen 3.10.-6.10., 10.10.-13.10., 17.10.-20.10., 24.10.-27.10, 31.10.-3.11.
Listopad 7.11.-10.11., 14.11.-17.11., 21.11.-24.11., 28.11.-1.12. 
Prosinec 5.12.-8.12., 19.12.-22.12., 2.1.-5.1.2023, 16.1.-19.1.2023

 

 

Svoz bioodpadu bude probíhat z jednotlivých ulic následovně:

 

Den

Ulice

Pondělí

B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská 

Úterý

5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bezděkovská,  Čelakovského, Družstevní, Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermannova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo  nábřeží     

Středa

Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová, Kosatcová, Krále J. z Poděbrad, Labutí, Leknínová, Liliová, Lipová, Máchova, Mikoláše Alše, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, P. Bezruče, Plánkova, Pod Kuřidlem, Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A.B. Svojsíka, Pomněnková, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Sv. Čecha, Švandy dudáka, Tylova, U Větrolamu, U Vrbiček, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova  

Čtvrtek Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, Mezi Lesy, MUDr. K. Hradeckého, Na Výsluní, Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického  

 

Správným tříděním bioodpadu dojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a tím i úspoře finančních nákladů za likvidaci odpadů na skládce. Znovu připomínáme, co je vhodné ke kompostování:

  • většina rostlinného odpadu ze zahrádky - celé rostliny a jejich zbytky, košťály, listí, tráva,   plevel, seno, sláma, štěpka (zbytky po ořezu stromů a keřů rozdrcené na velikost max. do 5 cm), kůra
  • většina organických odpadů z domácnosti - květiny, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z jižního ovoce jsou snadno náchylné k plesnivění, proto sem patří pouze v omezeném množství), kávové sedliny, včetně papírových filtrů, čajové sáčky, popel ze dřeva, piliny, hobliny, vaječné skořápky (nejlépe rozdrcené, protože se hůře rozkládají), podestýlka býložravých domácích zvířat (např. od křečka)

V žádném případě prosím nevhazujte bioodpad do speciálních nádob v igelitových sáčcích!!!

 

Ing. Radka Mrkvičková

Odbor životního prostředí

 


Zapojme se do třídění bioodpadu  Aktuality z oblasti bioodpadu

 

NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Upozornění na omezení provozu sběrného dvora. Technické služby Strakonice oznamují, že...
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...