Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
  • Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83,387 34 Záboří
  • Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na pečovatelskou službu
  • Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na odborné sociální poradenství
  • Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na osobní asistenci
  • Dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice na provoz Kontaktního centra PREVENT
  • Dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT
  • Dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociální rehabilitaci
  • Dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociálně terapeutickou dílnu
  • Dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice na nájemné a služby
  • Dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice na podporu a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty, nákup potřebných kompenzačních pomůcek, příspěvek na vozidlo
Bod jednání: 
2
Bod záznam jednání: 
Rok: