Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Adresa: 
Obecní úřad Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice
IČO: 
251 623
Telefon: 
380 421 940
e-mail: 
obec@novosedly.info
Úřední hodiny: 
Čt  18.30 – 20.00  
Starosta
Starosta: 
Jiří Janus
Adresa: 
Novosedly 27
Telefon: 
383 312 409
Mobil: 
602 140 241
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Ing. Bohumil Hradecký
Adresa: 
Novosedly 133
Mobil: 
608 028 228
Je uvolněný ?: 
Ne
Památky: 

Novosedly patřily patrně mezi tehdejší rýžovnické osady, neboť sejpy, vznikající z vyrýžovaného písku, sahají až k Novosedlům.
U Novosedel byl nalezen poklad zlatých keltských mincí, tzv. duhovek.

Název obce je zřejmě odvozen od pojmenování Nová sídla, neboť v novosedlské kronice je názor, že původní vesnice byla zničena. Tato domněnka však není podložena listinným pramenem.

 

Skutečně první písemná zmínka pochází z roku 1204. Je to darovací listina Přemysla Otakara I., který věnoval klášteru sv. Jiří v Praze platy z některých vesnic, mezi nimiž jsou jmenovány i Novosedly. V roce 1223 toto papež Řehoř IX. klášteru sv. Jiří potvrdil.

 

Od roku 1885 má obec školní budovu, základní vzdělání poskytovala až do roku 1975, kdy zde bylo vyučování ukončeno a žáci přestoupili do Volenic. Úsilím obce byla budova opravena a ve školním roce 1993/4 bylo zahájeno vyučování ve dvoutřídní škole.

 

- kaplička sv. Vojtěcha
- na mostě při silnici stojí litinová socha sv. Jana Nepomuckého z 19. století
- barokní štít – dům čp. 30

Dopravní dostupnost: 

autobus