Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
  • Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
  • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru
  • Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
  • Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
  • Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
  • Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Výbory mají právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce.

O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

a) předkládat výborům návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti - pomáhá výborům v jejich činnosti.

 

Výbory města pro volební období 2022-2026

Finanční výbor – 5 členů
předseda
RNDr. Ladislav Havel

členové
Ing. Libor Volf
Ing. Pavel Mareš
Štěpán Kučera
Mgr. Martina Košťálová

 

Kontrolní výbor – 7 členů
předseda
MUDr. Martin Gregora

členové
Jaroslava Fornbaumová
Josef Hradský
Jan Hrdlička
Pavel Drdel
MUDr. Pelíšek, MBA
Václav Drhovský

 

OSADNÍ VÝBORY

Hajská
Renata Vrchlavská Uhlíková - předsedkyně
Jana Kopecká
Jan Voldřich

Modlešovice
Pavel Zach, DiS - předseda
Václav Uhlík
Jana Šulová
Šárka Králíková
Iveta Homolková

Dražejov
Ing. Václav Kabát – předseda
Mgr. Zuzana Čuřínová
Michal Košatka
Mgr. Rudolf Prušák

Starý Dražejov
Václav Marek - předseda
Monika Hůdová
Václav Hokr
Ing. Radek Vačkář
Michal Kuneš

Střela
Milan Levý – předseda
Vojtěch Tomáš
Pavel Nový
David Šimon
Petr Holeček

Habeš
Pavel Koubek – předseda
Petr Noskovič
Běla Tomanová
 

 


Výbory města pro volební období 2019-2022

Finanční výbor – 7 členů
předseda
RNDr. Ladislav Havel

členové
Ing. Libor Volf
Štěpán Kučera
Michal Polata
Ing. Pavel Mareš
PhDr. Vladimír Hanáček Ph.D.
Mgr. Martina Košťálová

 

Kontrolní výbor – 5 členů
předseda
MUDr. Martin Gregora

členové
Jaroslava Fornbaumová
Jan Hrdlička
Josef Hradský
Jan Pašava

 

OSADNÍ VÝBORY

Hajská
Renata Vrchlavská Uhlíková - předsedkyně
Jana Kopecká
Jan Voldřich

Modlešovice
Pavel Zach, DiS - předseda
Václav Uhlík
Jana Šulová
Šárka Králíková
Iveta Homolková

Dražejov
Ing. Václav Kabát – předseda
Mgr. Zuzana Čuřínová
Michal Košatka
Mgr. Rudolf Prušák

Starý Dražejov
Václav Marek - předseda
Monika Hůdová
Václav Hokr
Ing. Radek Vačkář
Michal Kuneš

Střela
Milan Levý – předseda
Milan Sichyngr
Vojtěch Tomáš
Pavel Nový
David Šimon

Habeš
Karel Vlas – předseda
Martin Smrčka
Pavel Koubek ml.
Petr Noskovič

 

 

Výbory města pro volební období 2014-2018

 

Finanční výbor – 5 členů
předseda
Ing. Josef Moučka

členové
RNDr. Ladislav Havel
Ing. Václava Vlasáková
Ing. Milan Ducho   
Ing. Libor Volf

 

Kontrolní výbor – 7 členů
předseda
Josef Eigner

členové
Jaroslava Fornbaumová, od 14. 9. 2016
Josef Hradský, od 22. 6. 2016
Radek Chvosta
Michal Polata, od 22. 6. 2016
Josef Zoch
Jan Pašava, od 20. 4. 2017
Miloslav Trégl, do 19. 4. 2017
Zdena Papírníková, do 31. 5. 2016
 

OSADNÍ VÝBORY

Hajská
Martin Řehka - předseda, od 22. 6. 2016

Aneta Kunešová - člen, od 22. 6. 2016
Jan Voldřich - Hajská - člen

Modlešovice
Pavel Zach, DiS - předseda

Václav Uhlík - člen
Jana Šulová - člen
Šárka Králíková - člen
Iveta Homolková - člen

Dražejov
JUDr. Lacina - předseda

Václav Janouš - člen
Ing. Václav Kabát - člen
Miroslav Nováček - člen
Miroslav Kuncl - člen

Starý Dražejov
Václav Marek - předseda

Martin Kozák - člen
Monika Hůdová - členka
Václav Hokr - člen
Ing. Radek Vačkář

Střela
Jitka Šefčíková - předsedkyně

František Dvořák - člen
Milan Levý - člen
Milan Sichyngr - člen
Ing. Jana Levá - člen

Habeš
Ing. Cihlář - předseda

František Filip - člen
František Žahour - člen

 

Výbory města pro volební období 2010-2014

Finanční výbor
předseda
Eva Rabová

členové
Josef Štrébl
Ing. Otomar Šimák
Ing. Libor Volf
Ivan Breindl
Ing. Luděk Joza
Vlasta Boguschová
Václav Drhovský
Martin Hýbl BBS

 

Kontrolní výbor
předseda
Václav Šrámek

členové
MUDr. Josef Vávra
Milan Jungvirt
Radek Chvosta
MUDr. Michal Pelíšek
Mgr. Radek Sosna
Ing. František Lebeda ml.
Ivan Šulc
Mgr. Petr Hrnčíř

 

OSADNÍ VÝBORY

Hajská
Renata Vrchlavská Uhlíková - předsedkyně

Jana Kopencová - členka
Jan Voldřich - člen

Modlešovice
Pavel Zach, DiS - předseda

Václav Uhlík - člen
Jana Šulová - člen
Šárka Králíková - člen
Iveta Homolková - člen

Dražejov
JUDr. Lacina - předseda

Václav Janouš - člen
Ing. Václav Kabát - člen
Miroslav Nováček - člen
Miroslav Kuncl - člen

Střela
Jitka Šefčíková - předsedkyně

František Dvořák - člen
Milan Levý - člen
Milan Sichyngr - člen
Ing. Jana Levá - člen

Habeš
Ing. Cihlář - předseda

František Filip - člen
František Žahour - člen

 

Výbory města pro volební období 2006-2010

Finanční výbor
předseda
Eva Rabová

členové
Marie Žiláková
Jaroslava Kůgelová
Martin Hýbl BBS.
Ing. Luděk Joza
Ing. Lubor Šimek
Ing. Jiří Prokopius
Josef Štrébl
Ing. Otomar Šimák

 

Kontrolní výbor
předseda
Ing. Karel Šíp

členové
Lukáš Benada
Mgr. Marcela Křiváčková
Milan Michálek
Ivan Šulc
Mgr. Miroslav Vadlejch
Ladislav Černý
MUDr. Josef Vávra
Mgr. Radek Sosna