Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Strakonice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2019 – 02/2020
Registrační číslo: 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008277
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.206.440,- Kč
Způsobilé výdaje: 
1.194.340,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
12.100,- Kč
Příspěvek z FS: 
1.015.189,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
191.251,- Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
24. 06. 2019
Ukončení fyzické realizace: 
27. 02. 2020
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Strakonice a dále pořízení lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP Strakonice. Realizací projektu dojde k dílčí eliminaci rizika povodní, a to díky získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situacích.

 

V rámci lokálního výstražného systému budou realizovány tři nové hlásné profily (hladinoměry) na významných vodních tocích regionu, a to jeden na řece Otavě, jeden na toku Peklov a jeden na Novosedelském potoce. Dále pak bude vybudována jedna nová srážkoměrná stanice (meteostanice), a to na objektu Plaveckého stadionu ve Strakonicích. Každý profil je vybaven ultrazvukovým měřičem vodní hladiny, který slouží k informování měst a obcí po toku. Měrný bod je vždy doplněn latí s barevným označením stupni povodňové aktivity. Data jsou automaticky přenášena na server provozovatele systému.

 

Výstupem projektu je Digitální povodňový plán (Navigace: Městský úřad » Elektronické služby » Digitální povodňový plán), přímý odkaz naleznete zde.

 

 

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz/

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...