Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2019 - 07/2019
Registrační číslo: 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006927
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
(předpoklad ) 10 066 110,91 Kč
Způsobilé výdaje: 
6 414 877,64 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
3 651 233,27 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
96 223,16 Kč (1,5 % ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z IROP: 
1 924 463,29 Kč (30 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
4 394 191,19 Kč (68,5 % ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
01. 04. 2019
Ukončení fyzické realizace: 
31. 07. 2019
Stručný obsah projektu: 

Předmětem projektu je zateplení bytového domu (č.p. 204, 205 a 206) v ulici Stavbařů ve Strakonicích. V předchozí etapě byla vyměněna okna, vyzděny původní meziokenní izolační vložky a vybourána celoplošná kovová okna na schodišti. Stavební úpravy v nynější etapě, které jsou součástí projektu, se týkají zateplení obálky budovy - neprůsvitných konstrukcí. Zatepleny budou i podhledy vstupního podlaží na chodbách domu.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...