Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2019 - 05/2020
Registrační číslo: 
Výzva: č. 16/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
346 467 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
294 497 Kč
Vlastní podíl příjemce: 
51 970 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
01. 07. 2019
Ukončení fyzické realizace: 
(předpoklad) 31. 05. 2020
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší úpravu zahrady v přírodním stylu při MŠ Holečkova. Cílem projektového záměru je doplnění zahrady, kde probíhá předškolní výchova, o další zajímavé přírodní prvky, které napomohou dětem k vnímání přírodních procesů formou hry. Dojde k instalaci 22 objektů.

Výstupy a přínosy projektu:

Proměna zahrady mateřské školy zkvalitní a obohatí dětem kontakt s přírodou. Environmentálně orientované programy a aktivity v zahradě pomohou utvářet a rozvíjet kladný vztah dětí k přírodě a k životnímu prostředí.

Pobyt dětí na zahradě s přírodními prvky obohatí jejich fantazii, podpoří jejich kreativitu, psychomotorické a pohybové schopnosti. Každodenně se proměňující prostředí přírodní zahrady s přírodními prvky nabídne nové podněty k pozorování, praktickým činnostem, smyslovému vnímání i vlastnímu prožívání. Přírodně upravená zahrada umožní dětem provádět mnohé činnosti a aktivity: poznávací, pracovní, objevitelské, hravé, pohybové, relaxační i fantazijní.

 

Další informace o projektu: 

Více informací nalezente na webu Státní fond životního prostředí ČR