Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora sportu“.

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2019 – 8/2019
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 760.643,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
735.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
1 025.643,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18. 01. 2019
Přidělení dotace: 
11. 04. 2019
Ukončení projektu: 
23. 10. 2019
Stručný obsah projektu: 

Realizací akce byla provedena celková rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad. Stávající podlaha z dřevěných parket a propadlá část podlahy byla odstraněna. Podklad pod vybouranou propadlou částí byl zhutněn a byla položena nová železobetonová podlahová deska staticky spojená navrtanou výztuží se stávajícími konstrukcemi. S ohledem na zbytky asfaltové vrstvy na stávající betonové desce byla provedena skladba podlahy vhodná na asfaltový povrch a zároveň splňující požadavky pod sportovní povrch. V současné době stav podlahy odpovídá aktuálním bezpečnostním normám a sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu.   

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje