Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora cestovního ruchu“

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2019 – 10/2019
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
162.615,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
100.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
62.615,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
08. 03. 2019
Přidělení dotace: 
23. 05. 2019
Ukončení projektu: 
07. 10. 2019
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla celková obnova 14 informačních panelů Naučné stezky Podskalí spočívající v obroušení, vyspravení a nátěru konstrukcí panelů, výměně ochranných stříšek, výrobě a montáži nových informačních cedulí se zaktualizovanými informacemi jednotlivých zastavení. Obnovou celkového vzhledu infopanelů došlo k zatraktivnění této lokality využívané jako výletní a odpočinkové místo a rekreační zóna s mnohostranným využitím.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje