Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Krajského programu

prevence kriminality Jihočeského kraje v roce 2010

Programovací období: 
Termín realizace: 
4/2010 – 12/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
242.496,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
193.996,8 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
48.499,2 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
25.1.2010
Přidělení dotace: 
16.3.2010
Zahájení fyzické realizace: 
4/2010
Ukončení fyzické realizace: 
12/2010
Ukončení projektu: 
1/2011
Stručný obsah projektu: 

První částí projektu bude tvorba a tisk propagačního materiálu, který bude určen pro seniory. V materiálu by měly být informace o tom, jak se chránit před pouličními krádežemi, přepadením a dále by měl obsahovat tzv. Desatero zásad, kterými by se senioři měli řídit. Dále budou vytvořeny materiály pro děti základní školy. Bude se jednat o rozvrhy hodin, záložky do knížek a samolepky s důležitými telefonními čísly, o letáčky s povinnou výbavou kola a o pexeso s dopravními značkami.

Druhou částí projektu je realizace intervenčního programu prevence kriminality, který je zaměřen na 15 tříd základních škol, ve kterých se objevilo patologické chování, zejména šikana. Cílem programu je definování závažnosti a pokročilosti patologického chování, stanovení řešení situace, intervenci proti patologickému chování a odbornou pomoc pedagogům.

Další informace o projektu: 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne Ing. Kateřina Široká, odbor rozvoje Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 840, e-mail: katerina.siroka@mu-st.cz.

 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.