Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci Akčního plánu Programu rozvoje

Jihočeského kraje – z grantového programu Jihočeského kraje

Produkty a služby v cestovním ruchu                

Programovací období: 
Termín realizace: 
3/2010 – 10/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
100.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
80.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
20.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
22.3.2010
Přidělení dotace: 
25.5.2010
Zahájení fyzické realizace: 
3/2010
Ukončení fyzické realizace: 
10/2010
Ukončení projektu: 
12.11.2010
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a posílit jeho pozici a význam v ekonomice regionu Strakonice, a to konkrétně rozšířením propagačních materiálů. Díky tomu se zvýší informovanost obyvatel a turistů o městě i okolí, památkách a zároveň se zvýší návštěvnost kulturních akcí a města samotného.

                                                              

Konkrétním záměrem projektu je rozšířit propagační materiály pro turisty i návštěvníky města, čímž se město představí jako kulturní a turistické centrum. Konkrétními výstupy projektu budou prospekty „Gastronomické pozvání do Strakonic“, „Přírodní atraktivity Strakonic“ a „Strakonický hrad – výlet pro celou rodinu“.

Další informace o projektu: 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne Eva Janochová, odbor školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 841, e-mail: eva.janochova@mu-st.cz.

 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.