Musilová

Otázka: 

Dobrý den,
navazuji na můj předchozí dotaz.

1. Tvrdíte, že evidence toulavých zvířat neexistuje. Podle Občanského zákoníku je obec povinna evidovat nález a vyhlásit ho. Takže, když přijme Městská policie zatoulané krotké kotě, tak ho nikde nevyhlásí, aby ho mohl dohledat majitel ? Z jakého důvodu postupuje město Strakonice jinak, než ukládá zákon?
§ 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

2. Tvrdíte :Již od roku 2008 se město systematicky stará o toulavé kočky a to tím způsobem, že eliminuje jejich nekontrolovatelné rozmnožování odbornou kastrací."
Vždyť to ale není pravda. Město se nestará, to všechno dělá sama paní Uhriková. Zjistila jsem, že město vydává ročně částku 20 tisíc korun na veterinu a zbytek hradí paní Uhriková bez pomoci města. 20 tisíc prožije jediná kočka za rok. Proč prosím píšete nepravdy ?

3. Zákon nenařizuje obci zřídit útulek, to máte pravdu. Ale nařizuje obci se o toulavá zvířata postarat. Takže město Strakonice se bude starat tak, že krotké nalezené zvíře vyhodí na ulici? Nebo bude zneužívat paní Uhrikovou, aby to zaplatila za město ze své výplaty? Proč si pan starosta nejdřív nezjistil něco o útulcích, jak fungují a že hledají zvířatům nové domovy? A jak se budete starat, až paní Uhriková řekne DOST a nebude to dělat za město?

Domnívám se pane starosto, že Vaše rozhodnutí bylo špatné, kruté a odporuje zákonu i dobrým mravům.

Prosím o odpovědi.
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Musilová,

děkujeme za citaci paragrafů Občanského zákoníku, ale nijak nereagujete na fakt, že problematika toulavých koček je především problém a neukázněnost majitelů a chovatelů, kteří si zvířata pořídí, ale následně se o ně nedokáží vhodně postarat. Udělujete rady a požadavky městu jak má postupovat, ale na ty kteří tuto situaci zapříčinili, zapomínáte. Neměla byste jako ochránce zvířat především apelovat na chovatele a jejich nezodpovědný přístup k domácím mazlíčkům?
Z Vaší reakce je patrné zapálení pro věc. Pak je nejsnazší nabídnout pomocnou ruku obětavé paní Uhrikové a konat, nežli citovat paragrafy, neboť ty ve vztahu k možnostem města záležitost neřeší. Ostatně eventuality města Vám byly podrobně sděleny v předcházejícím dotazu. Dvacetitisícová suma je ve Vašem podání vytržena z kontextu. Jde o částku, která je dána do rozpočtu města který, jak jistě sama víte, je sestavován na základě předchozího čerpání veřejných finančních prostředků a následně je sestaven plán na další roční období. Pokud by došlo k nárůstu nákladů na úhradu veterinární péče o kočky, pak je tato částka navýšena v rámci rozpočtových opatření příslušného odboru.   
Nyní k samotné citaci paragrafů OZ. Je nutné odlišovat případ věci nalezené od věcí a zvířat, která nikomu nepatří - tedy jde o věci bez vlastníka. Uváděný § 1058 a § 1059 OZ obsahuje zvláštní pravidlo jak postupovat, pokud dojde k nálezu zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a v případě nalezených zvířat určených zjevně k zájmovému chovu. Tato ustanovení v případě odchytu toulavých koček v praxi nejsou použitelná.   

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí už 11....
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...