Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2020 pod usnesením č. 111/ZM/2020.

 

Termín pro podávání žádostí: 6.-30. 4. 2020.

 

S ohledem na mimořádná opatření lze podávat v letošním roce žádosti elektronicky v uvedeném termínu na adresu: martina.dubova@mu-st.cz
 
Zastupitelstvo města Strakonice na zasedání dne 16. 9. 2020 o zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 s alokací 1,5 mil. Kč z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru.