Jana

Otázka: 

Vážení,

moji rodiče, senioři vysokého věku, bydlí v Nerudově ulici, v řadě domků, která je nyní z obou stran okleštěna silnicí - severním půlobloukem a Nerudovou. Připomínám, že zde bydlí, dovoluji si tvrdit, většinou lidé starší a staří. Po petici občanů se v loňském roce stala Nerudova jednosměrnou, a i když řidičům trvalo delší dobu, než si na změnu zvykli, obyvatelům se aspoň částečně ulevilo. Ložnice ze severu přestěhovali na klidnější jižní stranu a aspoň se trošku vyspali a mohli i vyvětrat.
Jaké je však v těchto dnech naše překvapení: Ulice je opět obousměrná, nikdo obyvatele neinformoval, nepodal vysvětlení, neupozornil, že opět musejí dávat pozor i na auta jedoucí zleva. Informaci jsem nenašla ani na stránkách města. A auta, která mají několik metrů severněji novou silnici, opět projíždějí v obou směrech úzkou, rozbitou Nerudovou.
Ptám se tedy: Vysvětlí nám někdo tuto nesmyslnost? Kdo o tom rozhodl a co ho k tomu vedlo? Město neustále mluví o tom, co vše dělá pro své občany, jak pečuje o své seniory a jak jim vylepšuje životní prostředí! Dojděte se tam prosím podívat, projděte se po rozbitých chodnících (matce už město platilo odškodné, když na viklající se dlažbě padla a zlomila si ruku), zaposlouchejte se do řevu motorů aut dodržujících předepsanou rychlost a nadýchejte se čerstvého smogu!

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

Prvotně, na reakce v rubrice dotazy, náměty, připomínky, je odpovědní lhůta 30 dnů, která v tuto chvíli nebyla překročena. Vzhledem k situaci, která nás v posledním měsíci provází, bylo nezbytné řešit záležitosti s prioritním stupněm informovanosti obyvatelstva v souvislosti s nákazou COVID-19.

Nyní k Vašemu dotazu. Není pravdou, že by obyvatelé nebyli informováni o znovu zavedení obousměrného provozu v Nerudově ulici ve Strakonicích. Tato skutečnost byla zveřejněna na úřední desce tzv. opatřením obecné povahy, se kterým se mohl seznámit naprosto každý.

Aktuální dopravní situace vzešla ze společného jednání zástupců obou stran. Tedy strany, která požadovala komunikaci zjednosměrnit, stejně jako strany, která naopak požadovala obousměrný provoz v předmětné komunikaci. Na základě vzneseného požadavku na obnovení obousměrného provozu a společného jednání zúčastněných stran, byla  rozeslána anketa každému obyvateli Nerudovy ulice, která měla za úkol zjistit reálné požadavky místních obyvatel. Z realizované ankety vzešlo rozhodnutí o zavedení obousměrného provozu. V anketě se vyjádřili naprosto všichni obyvatelé ulice, což je možné dokladovat zaslanými anketními reakcemi. Jak bylo již výše uvedeno, s rozhodnutím dopravní komise byla veřejnost seznámena prostřednictvím opatření obecné povahy. Stejně tak měli zástupci obou jednajících stran, kteří s výsledkem byli seznámeni na jednání dopravní komise, možnost informovat osobně obyvatele Nerudovy ulice o výsledku ankety a rozhodnutí dopravní komise.

Stav komunikace a chodníků je vedení města znám a její rekonstrukce je prioritou. Jak jistě víte, město až do začátku letošního roku hospodařilo v rozpočtovém provizoriu a bez řádného zastupitelstva města.  Nebylo tedy možné realizovat žádné investiční akce. V blízké budoucnosti dojde i na opravu Nerudovy ulice.

Markéta Bučoková, PR

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí už 11....
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...