Mateřské školy se otevřou 18. května

Tisková zpráva č. 46

 

Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v pondělí 18. května.

 

Vládní opatření vydaná v souvislosti se šířením nákazy COVID-19, přiměla zřizovatele, v tomto případě město Strakonice, ke zcela nepopulárnímu opatření jakým bylo 16. března uzavření mateřských škol. Rodiče předškoláků byli postaveni před  nelehkou situaci, která ale v daný okamžik měla své opodstatnění. Dnes vychází celkově Česká republika jako země s nejméně nakaženými nemocí COVID-19, za čímž stojí pravděpodobně vydaná striktní opatření.

S rozvolňováním dosavadních vydaných vládních opatření se po zralé úvaze a vydaném doporučení MŠMT rozhodli členové rady města přistoupit k obnovení provozu v mateřských školách. Ten bude spuštěn za daných hygienických podmínek v pondělí 18. května.

Ministerstvem mládeže, sportu a tělovýchovy vydané upravující rámcové hygienické a provozní podmínky stanovené v souvislosti s postupným obnovováním provozu mateřských škol, nikterak nebrání navrácení dětí do školek.  Všechny mateřské školy ve městě jsou schopny dostát a naplnit opatření, která obsahovala pokyny jak se chovat na cestě do školy, před samotnou školou a samozřejmě v prostorách mateřských škol. Jen namátkou mezi výčet je zahrnuto zajištění dezinfekce, časté větrání, proškolený úklidový personál i postup jak se chovat v případě, že by se v zařízení vyskytlo dítě s podezřením na nákazu.

Na základě počtu častých dotazy rodičů na obnovený provoz mateřinek je pravděpodobné, že rodiče obnovený provoz uvítají.

Prázdninový provoz

Po dohodě se zřizovatelem a vedením jednotlivých mateřských škol bude v průběhu letních prázdnin zvýšen provoz v předškolních zařízeních. Oproti standardnímu provozu v běžném prázdninovém režimu, kdy funguje pouze jedna školka na celé Strakonice, budou o letošních prázdninách otevřena všechna předškolní zařízení s výjimkou třech týdnů 27.7.-14.8.2020.  Vzhledem k tomu, že MŠ Lidická 194 a MŠ Stavbařů zajišťuje pouze výdej stravy, která se do těchto MŠ celoročně dováží ze školních jídelen, nebudou tyto MŠ letní provoz zajišťovat. Letní provoz pro MŠ Lidická 194 zajistí MŠ U Parku a pro MŠ Stavbařů zajistí provoz MŠ Holečkova.

Podrobnosti o prázdninovém provozu mateřských škol budou k dispozici v aktuální podobě na webových stránkách města Strakonice, nebo na webových stránkách jednotlivých školských zařízení.

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...