Od 11.9.2020 je celý Jihočeský kraj s výjimkou okresů Jindřichův Hradec a Prachatice zařazen do zeleného režimu

VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU

Vyskytují se sporadické případy
Vyskytují se lokální klastry
Vyskytují se lokální epidemie
Vyskytují se kombinace: sporadické případy/lokální klastry/lokální epidemie

Co to znamená:

• Vyhýbat se úzkému kontaktu s lidmi, kteří mají příznaky onemocnění
• Pravidelně si mýt ruce mýdlem a vodou nejméně po dobu 20 sekund
• Kašlat a kýchat do kapesníku, po použití jej znehodnotit / vyprat; kašlat a kýchat do předloktí, pokud není k dispozici kapesník
• Vyhýbat se dotekům očí, nosu a úst
• Zajistit včas všechna potřebná očkování včetně vakcinace proti sezónní chřipce
• V případě příznaků akutního respiračního onemocnění zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s rodinnými příslušníky a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, nebo jiného ošetřujícího lékaře za účelem získání instrukcí týkajících se dalšího postupu

Doporučení pro rizikové skupiny:

• Dodržovat odstup od cizích osob, omezit návštěvy prostor s vyšší koncentrací osob na jednom místě
• Zvážit použití prostředků ochrany úst a nosu (např. rouška)

Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb:

• Změnit režim návštěv, zavést organizační a protiepidemická opatření
• Monitorování zásob osobních ochranných prostředků a doplnění zásob nezbytného materiálu (dezinfekční prostředky, léčiva a další zdravotnický materiál)
• Vyšetřování osob s příznaky akutní respirační infekce na přítomnost viru SARS-CoV-2 dle doporučeného algoritmu

 

Zdroj: Mgr. Martin Ševčík, rada pro krizové řízení, KHS JčK

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...