Rozhovor s doktorkou Lucií Pokornou Školníkovou o migréně

Týden povědomí o migréně

Společnost Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se v loňském roce rozhodla uspořádat akci, která by zvýšila povědomí o nemoci postihující jednoho z deseti Čechů. Vznikl tedy projekt Týden povědomí o migréně. Podle vyjádření organizátorů jde o nemoc, která je stále podceňována, nedostatečně diagnostikována i léčena. To ve svém důsledku vede k neuspokojivé kvalitě života lidí s migrénou.
Strakonická nemocnice patří mezi jedno ze třiceti specializovaných center na léčbu migrény, a proto jsme v souvislosti s druhým ročníkem akce Týden povědomí o migréně, probíhající v termínu od 6. do 12. září oslovili MUDr. Lucii Pokornou Školníkovou, která je jednak absolventkou Lékařské fakulty UK v Plzni a především od roku 2013 pracuje na Neurologickém oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., kde se specializuje právě na problematiku bolestí hlavy.

 

Paní doktorko, co je vlastně migréna?

Migréna je primární typ bolesti hlavy. Jde o relativně časté onemocnění. Od běžné bolesti hlavy se odlišuje především intenzitou a charakterem bolesti. Důležité u migrény je, že se jedná o poměrně časté onemocnění, které významně zasahuje do života pacienta. Ať už jde o ovlivnění jeho osobního či pracovního života. Obecně má migréna i poměrně velké náklady na léčbu a to sice nejenom náklady nepřímé, tedy na léky, ale také náklady přímé,spojené s pracovní neschopností člověka.

 

Jak se projevuje, a tedy i odlišuje od běžných bolestí hlavy?
Migrenózní záchvat má několik fází. Někdo má prodromy, což jsou takové řekněme předzvěsti, na jejichž základě může pacient rozpoznat, že se bolest dostaví. Ne každý pacient je ale má, může jít o podrážděnost, přecitlivělost, větší chuť k jídlu, nebo především na sladké. Asi dvacet procent pacientů má tzv. auru. Což jsou ložiskové příznaky. Nejčastěji se jedná o auru zrakovou, kdy pacient má výpadek zorného pole, tedy nevidí určitou část zorného pole. Jiný může trpět zrakovými fenomény, kdy vidí blyštící se geometrické tvary. Může ale být i aura s poruchou citlivosti na části těla, levostranných či pravostranných končetinách. Někdo má dokonce poruchu hybnosti či řeči. Následně přichází samotný záchvat bolesti hlavy. Ta se oproti běžným bolestem hlavy vymezuje bolestí poloviny hlavy,  začínající  za okem. Jde o velmi intenzivní bolest spojenou s pocitem či přímo zvracením. Takovým jedincům vadí světlo, vadí hluk. Dalším typickým příznakem je zhoršená činnost. Člověk vyhledává tichou temnou místnost a polohu vleže, spánek. V případě doznívání migrenózního záchvatu se člověk cítí unavený.

 

Dá se migréně vyhnout? Existují nějaké spouštěče?
Některé spouštěče jsou definované. Každý pacient má nějaké jiné, někdo je nemá vypozorované. Mezi nejčastějšími bývá udáván stres, nebo nějaké vybočení z běžného životního rytmu. I změna atmosférického tlaku může vyvolat záchvat, určité potraviny, červené víno, káva, glutamát. Spouštěcích momentů je celá řada, ne všichni pacienti je ale mají stejné. Jak se tomu vyhnout? Eliminovat tyto spouštěče. Vím-li, že mi nedělá dobře alkohol, pak ho vyškrtnout z jídelníčku.  

 

Kde mohou lidé s migrénou hledat pomoc a jak jít úspěšné léčbě naproti? Existuje nějaká specializovaná péče pro lidi s migrénou?

Prvotní je kontakt s praktickým lékařem, vylíčit svůj typ bolesti hlavy a praktický lékař je schopen doporučit specifické léky na akutní záchvat. Následuje zhodnocení situace a odeslání na odborné pracoviště, tedy neurologii, kam léčba migrény patří. V České republice jsou vytvořena centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, kam směřují pacienti u kterých je léčba komplikovaná a nedaří se u spádového neurologa léčit, nebo jsou tam jiné komorbidity. Tito pacienti se pak odesílají na specializovaná pracoviště.

 

Kolik specializovaných center dnes v ČR je a pro jaké pacienty jsou určena?
Center je v současné době třicet. Řada z nich funguje historicky, jsou to centra hlavně při univerzitních či krajských nemocnicích. Některá přibyla nyní, jako například naše strakonické. Tato centra jsou určena pro pacienty s komplikovanější nemocí. 

 

Jaká léčba je dnes pacientům k dispozici?
Léčbu dělíme na léčbu akutního záchvatu, která obnáší kromě režimového opatření léčbu běžnými analgetiky proti bolesti, přes léky nazývané triptany, které jsou dostupné dvacet let a jsou vhodné k potlačení akutního záchvatu a léčbu profylaktickou. Ta je určena pacientům, kteří mají frekventní migrénu, například šest dnů do měsíce a více. Tam se podává léčba, která sníží frekvenci a částečně ovlivní i tíži záchvatu.  Nově je pacientům k dispozici nová biologická léčba, která se jeví jako účinnější  prostředek pro pacienty u kterých se úspěchu nepodařilo dosáhnout tradičními kompenzačními léky. Tato léčba zcela určitě patří do rukou centrového lékaře.

 

Kde je dostupná nejnovější biologická léčba?

Tato léčba je dostupná ve specializovaných centrech, tím pádem i ve Strakonicích.

 

Co byste pacientům doporučila?

Nebát se o problému mluvit, vyhledat včas praktického lékaře, říci mu o svých potížích a ten je schopen poskytnout léčbu, která dovede jednak ovlivnit průběh záchvatu, tak případně snížit frekvenci.

 

Existuje vhodný režim, životní styl pro lidi, co se s migrénou potýkají dlouhodobě?
Obecně, zásady racionálního životního stylu, přiměřené aktivity, správná životospráva a snažit se vyhnout rizikovým faktorům. Pravidelný spánek, i rytmus života.

 

Kde mohou lidé s migrénou a jejich blízcí najít užitečné informace o léčbě, ale také tipy pro život s migrénou?

Jak pro samotné pacienty, tak laické veřejnost bych doporučila webové stránky migréna fórum, migréna help, www.omigrene.cz nebo www.czech-hs.cz.

 

 

Závěrečné slovo ředitele strakonické nemocnice Tomáše Fialy: "Neurologické oddělení strakonické nemocnice má tradici, vzniklo oddělením od interny v r. 1952. Desetitisíce hospitalizovaných a statisíce ambulantů ošetřovaly generace nervových lékařů – tahle doktorská disciplína je nesmírně „chytrá“, složitá, pracuje s tím nejsložitějším, co máme, s lidským mozkem a celou nervovou soustavou. Vzpomínám na primáře Kohouta, Cončevovou, doc. Fišarovou, s pozdější primářkou Kučerovou stále spolupracujeme. Nyní oddělení vede zkušený lékař primář Pavel Houška a se svými spolupracovníky aktivně rozvíjí diagnostiku a léčbu v mnoha podoborech. Velmi dobře je zajištěna i neurologie dětská. No, a co se týče vlastní léčby migrény – podařilo se ve spolupráci s některými pojišťovnami nasmlouvat tzv. centrovou péči, tím možnost i poměrně drahé medikace. U některých pojišťoven na to ovšem ještě čekáme…. Vše souvisí se zkvalitňováním péče pacientům našeho regionu, jednoduše aby nemuseli za léčbou cestovat jinam, když zkušené atestované lékaře máme u nás k dispozici!"

 

Markéta Bučoková, PR

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí už 11....
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...