Oboustranné schválení smlouvy mezi městem Strakonice a JčK o nové sportovní hale

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci s JčK na výstavbě nové moderní sportovní haly. Včera došlo ke schválení smlouvy i krajským zastupitelstvem.

Nyní již nic nebrání podpisu smlouvy, na základě které vznikne ve Strakonicích, díky intenzivním jednání vedení města, tolik potřebná nová sportovní hala. 

 

 

Tisková zpráva č. 62, ze dne 24.9.2020

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem. Výsledkem smlouvy by měla být realizace nové sportovní haly Gymnázia Strakonice.
Při naplnění všech smluvních podmínek, vznikne v areálu Gymnázia Strakonice v průběhu let 2022 – 2023 nová sportovní hala s kapacitou hlediště 500 osob a rozměrech hrací plochy 42 x 24 m.

 

Strakonice se dlouhodobě potýkají s nedostatkem sportovních prostor, které by sloužily veřejnosti, spolkům, ale i školám. Myšlenka realizovat nové sportovní zázemí ve Strakonicích je ve hře již poměrně dlouhou dobu. V průběhu posledních měsíců probíhala jednání představitelů města Strakonice, starosty Břetislava Hrdličky a místostarosty Rudolfa Oberfalcera s vedením Jihočeského kraje zastoupené hejtmankou Ivanou Stráskou a Gymnáziem Strakonice v čele s ředitelem Miroslavem Hlavou.
Smlouva o spolupráci mezi městem Strakonice a Jihočeským krajem byla připravena k projednání v Zastupitelstvu města Strakonice, které se uskutečnilo ve středu 16. září. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření smlouvy, čímž ze strany města Strakonice již neexistují překážky k jejímu podpisu.
Na stejný proces čekala smlouva v krajském zastupitelstvu. To se mělo uskutečnit v řádném termínu 10. září. Jednání však kvůli šířící se nákaze COVID-19 bylo zrušeno. Náhradní termín jednání byl stanoven na 24. září. Dnes, v odpoledních hodinách, tedy došlo ke schválení smlouvy krajskými zastupiteli. 

„Chceme, aby ve Strakonicích vzniklo multifunkční zařízení pro školy, veřejnost, spolky a sportovní i kulturní oddíly, s tím, že v režimu mimo vyučování budou zařízení moci využívat již zmíněné strakonické sportovní kluby a spolky“, konstatoval po schválení smlouvy starosta města Břetislav Hrdlička.

Zařízení by mělo mít 5 šaten, kabiny, místnost pro zdravotníka i maséra. Vlastníkem budoucí haly bude JčK, do správy ji dostane Gymnázium Strakonice a nad časem pro veřejnost bude dohlížet město Strakonice.
Předpokládaná cena výstavby sportovní haly činí 60 000 000 – 90 000 000 Kč s DPH, a bude financována z rozpočtu Jihočeského kraje, z rozpočtu města Strakonice a z peněžních prostředků dotace získané z národního financování nebo z peněžních prostředků Evropské unie, podaří-li se je pro tento záměr získat, což je zároveň i nutným předpokladem pro realizaci celého společného projektu přípravy a stavby sportovní haly gymnázia.
Předpokládá se získání dotace ve výši 23 – 30 mil. Kč, zbytek ceny bude financován rovným dílem z rozpočtu Jihočeského kraje a z rozpočtu města Strakonice.

Ing. Markéta Bučoková, PR

 

 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí už 11....
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...