Petr

Otázka: 

Dobrý den,15.11..2018 jsem vám poslal tento dotaz : Petr 15.11.2018 06:57
Otázka:

Dobrý den,uvažuje se o revitalizaci ulic Tržní?Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Vážený pane Petře,

děkujeme za zaslaný podnět. V tuto chvíli je před schválením rozpočet na rok 2019, ve kterém ale rekonstrukce ulice Tržní není zařazena. Nicméně podnět na opravu jsem předala na majetkový odbor, který ho zařadí do plánu oprav. Vzhledem k tomu, že celkový stav komunikací je zanedbaný, přednostně se opravují ulice, které jsou páteřní a spojují důležitá místa ve městě. To ovšem neznamená, že by okrajové části ulic nebyly opravovány. Naopak.

Markéta Bučoková, PR

Chápu,že se fin.situace města od té doby změnila,ale chci se zeptat,zda se připravuje alespoň shromáždění návrhů na revitalizaci nebo zda je v tomto vůbec něco nového,co nestojí žádné nebo malé peníze.Teď jsem se dočetl ve Zpravodaji města o brzké revitalizaci 2.části ul.Mlýnská.Myslím si,že tato ul.není ani páteřní ani nespojuje důležitá místa,je dále od centra a je méně frekventovaná než Tržní,která je i v horším stavu než Mlýnská.Bydlím zde už 42 let,tak to mohu porovnat.Nejde mi o rivalitu nebo zášť,jen jsem chtěl toto připomenout.
Pěkný den a děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za připomenutí problému stavu komunikace, ze kterého je patrné, že vám není lhostejné jak lokalita, v níž žijete vypadá. Vedení města si je vědomo neutěšeného stavu vozovek uvnitř centra města a rozhodně není smyslem jednu komunikaci upřednostňovat před jinou. Avšak vzhledem k finanční situaci, jejíž tendence se vzhledem k současnému stavu očekává spíše klesající, se musí velmi obezřetně zvažovat každá plánovaná investice. Již nyní se do nového rozpočtu zahrnuly akce na jejichž financování bude možné zajistit podporu dotačním titulem. V každém případě se komunikace budou průběžně opravovat a plánovat jejich celkové rekonstrukce.

Markéta Bučoková, PR  

V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Upozornění přepravní společnosti ČSAD STTRANS Od čtvrtka 4. března 2021 bude z ...
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 V letošním roce nastane další sčítání lidu, domů a bytů...
Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...